Wet Maatschappelijke Ondersteuning - WMO


Als je onvoldoende zelfredzaam bent of als je problemen ondervindt bij je deelname aan de maatschappij, dan kan je gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) de benodigde ondersteuning indiceren. Voor het leveren van individuele begeleiding hebben wij een contract met de volgende Twentse Gemeenten afgesloten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Wierden en Twenterand.

Visie

Wij willen het beste uit mensen naar boven halen door aan te sluiten bij wat ze wèl kunnen. Daarnaast geloven wij dat er voor elk mens een plek in de maatschappij is, die recht doet aan wie hij/zij is en wat hij/zij kan en wat hij/zij wil. Wij zien een een warme, professionele vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider als voorwaarde, waaronder een mens tot groei en ontwikkeling kan komen.

Missie

Het bieden van professionele, flexibele en resultaatgerichte begeleiding aan mensen die ondersteuning nodig hebben ter verbetering van hun zelfredzaamheid op één of meerdere levensgebieden.

Doelgroep

Content Talent heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van gemiddeld tot bovengemiddeld slimme volwassenen (18+) met sterke verbale vaardigheden, die het ondanks hun verbale vaardigheden en slimheid op één of meerdere levensgebieden toch onvoldoende lukt om hun leven op orde te krijgen.

Over Joke

De roots van Joke Klaas liggen in het basisonderwijs. Daarna heeft zij ruim 30 jaar ervaring als loopbaancoach opgedaan en heeft zij veel ervaring met specifieke doelgroepen in relatie tot opleiding en werk. Om bij het opheffen van innerlijke blokkades meer voor mensen te kunnen betekenen, heeft zij diverse aanvullende coachopleidingen gevolgd, waarmee zij bij cliënten in korte tijd diepgaande inzichten kan bereiken, welke aan blijvende gedragsveranderingen ten grondslag liggen. Hieronder geven wij bij drie door haar veel gebruikte coachingstechnieken, een korte aanvullende toelichting:

Voice Dialogue
Voice Dialogue is gebaseerd op psychologie van de ikken. Deze theorie beschrijft hoe mensen door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten gestuurd worden, die een persoon fysiek op andere plaatsen t.o.v. zichzelf kan situeren en waarmee de coach daarna apart in gesprek kan gaan. Zo leert iemand zijn innerlijke krachtenveld goed kennen en zichzelf beter aansturen. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode, die tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten leidt.

Strategisch coachen
Met een Strategisch Coachmatrix brengt cliënt zelf zijn probleem in kaart. Dit geeft veel inzicht en daarmee ook op oplossingen. Aangevuld met methodieken bij het nemen van moeilijke beslissingen (intern managementteam) of om oude scriptbesluiten aan het kind terug te geven (als kind ooit genomen besluiten, die in het hier en nu niet meer werken), waarna geblokkeerde energie vrij kan komen.

Matrixcoaching
Deze coachtechniek legt de persoonlijke en unieke strategie bloot, die elk mens gebruikt bij het verwerken van leer- en emotionele informatie. Bij problemen helpt de coach je deze strategie zo aan te passen, dat er een andere beleving ontstaat en het probleem (uit verleden / over toekomst) geneutraliseerd wordt. De triggers verdwijnen.

Over Joke

De roots van Joke Klaas liggen in het basisonderwijs. Daarna heeft zij ruim 30 jaar ervaring als loopbaancoach opgedaan en heeft zij veel ervaring met specifieke doelgroepen in relatie tot opleiding en werk. Om bij het opheffen van innerlijke blokkades meer voor mensen te kunnen betekenen, heeft zij diverse aanvullende coachopleidingen gevolgd, waarmee zij bij cliënten in korte tijd diepgaande inzichten kan bereiken, welke aan blijvende gedragsveranderingen ten grondslag liggen. Hieronder geven wij bij drie door haar veel gebruikte coachingstechnieken, een korte aanvullende toelichting:

Voice Dialogue
Voice Dialogue is gebaseerd op psychologie van de ikken. Deze theorie beschrijft hoe mensen door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten gestuurd worden, die een persoon fysiek op andere plaatsen t.o.v. zichzelf kan situeren en waarmee de coach daarna apart in gesprek kan gaan. Zo leert iemand zijn innerlijke krachtenveld goed kennen en zichzelf beter aansturen. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode, die tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten leidt.

Strategisch coachen
Met een Strategisch Coachmatrix brengt cliënt zelf zijn probleem in kaart. Dit geeft veel inzicht en daarmee ook op oplossingen. Aangevuld met methodieken bij het nemen van moeilijke beslissingen (intern managementteam) of om oude scriptbesluiten aan het kind terug te geven (als kind ooit genomen besluiten, die in het hier en nu niet meer werken), waarna geblokkeerde energie vrij kan komen.

Matrixcoaching
Deze coachtechniek legt de persoonlijke en unieke strategie bloot, die elk mens gebruikt bij het verwerken van leer- en emotionele informatie. Bij problemen helpt de coach je deze strategie zo aan te passen, dat er een andere beleving ontstaat en het probleem (uit verleden / over toekomst) geneutraliseerd wordt. De triggers verdwijnen.

Begeleidingsgebieden

De WMO-begeleiding kan betrekking hebben op de volgende begeleidingsgebieden:

 • Persoonlijke ontwikkeling
  Communicatieve en sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, assertiviteit, gedragsverandering.
 • Dagbesteding/-indeling, scholing & werk
  Sport, hobby, opleiding, studieplanning, vrijwilligerswerk of andersoortige dagbesteding, solliciteren, betaald werk. Dag-structuur, afspraken maken/nakomen, plannen, agendabeheer.
 • Financiën
  Budgetteren, tijdig rekeningen betalen, andere keuzes m.b.t. geldbesteding.
 • Leefomgeving
  Huisvesting, zelfredzaamheid, begeleiding bij praktische vaardigheden, contacten binnen gezin, met familie, vrienden & buren.
 • Administratie en instanties
  Postbeheer en archivering. Communicatie met instanties of meegaan naar instanties.

Opleiding, Registraties & Samenwerkingen

 • Noloc Register Loopbaanprofessional
  Joke Klaas staat sinds mei 2012 in het Noloc register geregistreerd als loopbaanprofessional. Noloc is een collectief beschermd merk in het Benelux Merkenregister. Alleen loopbaanprofessionals die hebben aangetoond dat zij aan de kwalificatie-eisen van de beroepsvereniging voldoen, mogen dit merk voeren. Meer over deze beroepsvereniging kun je op de site van de Noloc lezen. Doordat Joke Klaas uitgebreide expertise en ervaring op het vakgebied van loopbaancoaching, testafname (persoonlijkheid, interesse etc.) en jobcoaching heeft opgebouwd, zal zij – waar mogelijk en gewenst in relatie tot de afgesproken doelen – de focus op opleiding en/of (on)betaald werk leggen. Zij heeft ruime ervaring met specifieke doelgroepen met een beperkte psychische belastbaarheid.
 • TopPsySo
  Content Talent werkt samen en heeft korte lijnen met therapeutencollectief (diverse GZ-psychologen Somatiek-therapeuten, personal trainers, etc.). Regelmatig wordt aanvullend onder de regie van een psycholoog aan doelen van cliënten gewerkt, die daarnaast tevens WMO-begeleiding via Content Talent ontvangen. Meer TopPsyso is op hun website te lezen.

Samen aan de slag?

Wil je kennismaken of bespreken hoe ik je kan helpen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op. Je mag me alles vragen en ik denk graag met je mee!