Communicatie & Samenwerking van Teams verbeteren

Af en toe zit je als manager met de handen in het haar: hoe komt het toch dat het overleggen en samenwerken tussen sommige teamleden vrij soepel gaat en dat het tussen andere teamleden zo stroef loopt en er snel oplopende spanningen zijn?

Het liefst wil je je er niet al te veel mee bemoeien, want ze moeten het zelf leren oplossen, toch?
Toch stagneert de samenwerking vaker dan je lief is en dat frustreert.

Communicatie & Samenwerking van Teams verbeteren

Af en toe zit je als manager met de handen in het haar: hoe komt het toch dat het overleggen en samenwerken tussen sommige teamleden vrij soepel gaat en dat het tussen andere teamleden zo stroef loopt en er snel oplopende spanningen zijn?

Het liefst wil je je er niet al te veel mee bemoeien, want ze moeten het zelf leren oplossen, toch?
Toch stagneert de samenwerking vaker dan je lief is en dat frustreert.

De basis van goed teamfunctioneren

De basis voor goed teamfunctioneren wordt gevormd door het doel van het team. Als er geen doel is, ontbreekt de legitimiteit van het team. Waarom zou je er dan energie in steken? Een andere basis is een inspirerend leiderschap, goede onderlinge samenwerking & verhoudingen. Want dan gaat het werken en praten met elkaar plezieriger èn effectiever.

Er is sprake van effectieve samenwerking als:

 • de gestelde doelen worden gehaald;
 • taken en rollen effectief en efficiënt zijn verdeeld;
 • open met elkaar wordt gecommuniceerd en conflicten constructief worden besproken;
 • gewerkt wordt met duidelijke werkafspraken en procedures, als resultaat van duidelijk en efficiënt overleg en besluitvorming;
 • individuele teamleden ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de samenwerking nemen.

Teamsucces voor 50% door manier van communiceren bepaald

Het ingewikkelde van communicatie, zeker in teamverband, is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen in voor de ander, waardoor ruis en miscommunicatie kan ontstaan.

Onderzoekers van Harvard namen in 2012 succesvolle teams onder de loep (Pentland, 2012 [1]).
In dat onderzoek werden bij 10 internationale teams 6 weken lang, de groepsdynamische processen geobserveerd.
Daaruit bleek dat teamsucces vooral door de manier waarop de teamleden met elkaar communiceren (het HOE) bepaald wordt en veel minder door de inhoud van de boodschap (het WAT). Ook bleken de intelligentie, het redeneringsvermogen, de talenten en de vaardigheden van de teamleden veel minder aan het teamsucces bij te dragen dan verwacht. De manier van communiceren bleek de meest bepalende factor voor teamsucces te zijn, waarbij de face to face communicatie de meest waardevolle vorm van communicatie bleek te zijn!

[1] Alex Pentland (2012), The New Science of Building Great Teams, The Chemistry of High Performing groups is no longer a mystery. Harvard Business Review, April 2012

Teamsucces wordt voor 50% door manier van communiceren bepaald

Het ingewikkelde van communicatie, zeker in teamverband, is dat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen in voor de ander, waardoor ruis en miscommunicatie kan ontstaan.

Onderzoekers van Harvard namen in 2012 succesvolle teams onder de loep (Pentland, 2012 [1]).
In dat onderzoek werden bij 10 internationale teams 6 weken lang, de groepsdynamische processen geobserveerd.
Daaruit bleek dat teamsucces vooral door de manier waarop de teamleden met elkaar communiceren (het HOE) bepaald wordt en veel minder door de inhoud van de boodschap (het WAT). Ook bleken de intelligentie, het redeneringsvermogen, de talenten en de vaardigheden van de teamleden veel minder aan het teamsucces bij te dragen dan verwacht. De manier van communiceren bleek de meest bepalende factor voor teamsucces te zijn, waarbij de face to face communicatie de meest waardevolle vorm van communicatie bleek te zijn!

[1] Alex Pentland (2012), The New Science of Building Great Teams, The Chemistry of High Performing groups is no longer a mystery. Harvard Business Review, April 2012

Joke-Klaas

TRAINING & WORKSHOP

Ik heb een training en een workshop ontwikkeld, waarbij teams actief met bovenstaande punten aan de slag gaan:

1. Teamtraining DISC

2. Workshop Werkenergieanalyse® Teams

TRAINING & WORKSHOP

Ik heb een training en een workshop ontwikkeld, waarbij teams actief met bovenstaande punten aan de slag gaan:

1. Teamtraining DISC

2. Workshop Werkenergieanalyse® Teams

1. Teamtraining DISC

Voor wie?
De workshop DISC is voor elk team, groot of klein, waarvan de deelnemers inzicht willen krijgen in de eigen communicatie- en gedragsstijl, sterkten en valkuilen. Voor teams die beter met elkaar willen samenwerken.

Inhoud
Het team krijgt inzicht in de eigen communicatiestijl en manier van doen (verbaal en non-verbaal) én in die van de teamleden. Welke kwaliteiten en sterktes brengt elke stijl met zich mee? En welke valkuilen? Welke stijlen kunnen goed met elkaar samenwerken? En welke minder goed? Hoe is dat te verklaren? Hoe zien anderen jou en wat vinden ze van jou? Hoe sla je in je manier van communiceren de brug naar de ander? Waar liggen de sterke kanten en de valkuilen/tekorten in dit team?

Aanpak
Niemand houdt van een saaie training. Bovendien leer je meer van ervaren en doen, dan van theorie alleen. Daarom heeft deze DISC teamtraining een interactief karakter. Actieve werkvormen worden gecombineerd met theoretische verdieping, én we maken een vertaling naar de praktijk van alledag. Vanuit een veilige en open sfeer wordt het team een spiegel voorgehouden. Voorafgaand aan de teamtraining vult lek teamlid online de DISC analyse in. Tijdens de teamtraining krijgt ieder teamlid zijn of haar eigen DISC Profiel uitgereikt en worden de teamleden in het teammodel geplot. We sluiten de teamtraining af met een actieplan, zodat het team ook na de training op een goede communicatie en samenwerking gefocust blijft. Daarnaast krijgt elk teamlid zijn eigen keycards mee. Dit zijn vier handige geplastificeerde communicatiekaartjes in broekzakformaat, die tijdens het werk snel geraadpleegd kunnen worden voor tips en oplossingen.

Resultaat
Na de training:

 • hebben de teamleden meer zelfkennis.
 • hebben de teamleden meer kennis over elkaar.
 • hebben de teamleden meer begrip, acceptatie en vertrouwen voor/in elkaar.
 • weten de teamleden hoe zij op de communicatiestijl van de ander kunnen afstemmen en zien zij het belang hiervan in.
 • weten de teamleden wat in de samenwerking wel en niet werkt en waarom dit zo is.
 • hebben de teamleden gemeenschappelijke waarden voor communicatie en samenwerking benoemd.
 • hebben de teamleden afspraken met elkaar gemaakt over hoe met elkaar om te gaan.
 • hebben de teamleden een basis gelegd voor een betere communicatie & samenwerking met meer plezier en energie.

Uitbreidingsmogelijkheid

Het non-verbale aspect van de communicatiestijl heeft niet alleen met de lichaamstaal te maken, maar ook met het visuele plaatje; met hoe je jezelf qua uiterlijk en kleding presenteert. Indien gewenst kan dit onderdeel aan de training toegevoegd worden. Deze uitbreidingsmogelijkheid is uitermate geschikt voor teams die in sectoren actief zijn waar een stukje uiterlijke representativiteit van belang is, zoals bijvoorbeeld in de gastvrijheidssector of bij verkoopteams. Dit onderdeel zal in samenwerking met Imagostylist Simone verzorgd worden.

Met of zonder uitbreiding zijn de trainingen ook zeer geschikt als teambuildingsdag/-uitje. Het resulteert in een dag waarin leren en plezier hand in hand gaan!

2. Workshop Werkenergieanalyse® Teams

Voor wie?
Deze workshop is geschikt voor teams die hun teamfunctioneren willen verbeteren.

Inhoud
De teams staan tijdens de workshop stil bij de volgende vragen:

 • Wat is het hogere doel van ons team? Wat is onze teamopdracht?
 • Wat gaat er goed? Waar worden wij het meest blij van? Hoe gaan wij dat vasthouden?
 • Wat zijn de pijnpunten van ons team?
 • Welke oplossingen kunnen wij daarvoor met elkaar bedenken?
board-4876630_1920

Aanpak
Voorafgaand aan de teamtraining heeft elk teamlid een Werkenergieanalyse ingevuld en individueel besproken met de coach. Dit gesprek is vertrouwelijk. Van deze individueel afgenomen analyses wordt een teamrapportage samengesteld, waardoor de energie- en stressbronnen van het team inzichtelijk worden. Tijdens de workshop staat deze teamrapportage centraal. De teamleden delen hun individueel opgestelde actieplannen met elkaar, worden zich bewust van wat goed gaat en bedenkt oplossingen bij pijnpunten. De workshop wordt afgesloten met een team-actieplan. Borging vindt plaats door het vastleggen van werkafspraken in het actieplan, inclusief de afspraken m.b.t. evaluatiemomenten en een eindmeting na een jaar.

Workshop DISC
Communiceren & Samenwerken

Prijs op aanvraag
 • Verbeteren communicatie & samenwerking binnen je team
 • Training met gebruik van actieve werkvormen = doorleven van de theorie + de vertaling naar de praktijk van alledag
 • Inzicht in kwaliteiten, sterktes, zwaktes, valkuilen eigen DISC-stijl, die van de anderen en hoe dat te overbruggen
 • Plotten van het team in het teammodel
 • Inzicht in kwaliteiten, sterktes, zwaktes, valkuilen van het team
 • Vanuit veilige, open sfeer het team de spiegel voorhouden
 • Benoemen gemeenschappelijke waarden voor communicatie & samenwerking
 • Actieplan voor borging toekomst
 • Na afloop vier geplastificeerde communicatiekaartjes in broekzakformaat met tips, om snel te kunnen raadplegen
 • Uitbreidingsmogelijkheid met imagostylist
 • Ook zeer geschikt als teambuildingsdag, waarbij leren en plezier hand in hand gaan
Maatwerk

Workshop Teams
Werkenergieanalyse®

Prijs op aanvraag
 • Workshop van 3 uur
 • Team verantwoordelijk voor het eigen functioneren
 • Workshop met gebruik van actieve werkvormen, gericht op bewustwording van de actuele situatie en het aanpakken daarvan
 • Teamrapport Werkenergieanalyse is het uitgangspunt
 • Inzicht in energiegevers en energienemers van het team
 • Bewustwording en vasthouden wat goed gaat
 • Zelf oplossingen voor pijnpunten bedenken
 • Afspraken in actieplan vastgelegd, inclusief borging voor de toekomst
 • Na 1 jaar meten effect actieplan
Maatwerk

De vragen van de gedragsanalyse waren simpeler en korter dan ik had verwacht en ik was snel klaar met het invullen. 'Benieuwd wat daar uit gaat komen', dacht ik. De uitslag was echter heel herkenbaar, een hele precieze en uitgebreide omschrijving van hoe ik ben!

- Cindy, 35 jaar

Ervaringen van anderen: