Training 'Aanpak van stress'

Iedere medewerker kent wel eens een dipje of een minder plezierige periode in het leven. Maar wat als deze dip te lang duurt? Wat als je medewerker steeds meer uit balans lijkt te raken? De aanwijzingen hiervoor kunnen heel subtiel zijn, maar het kunnen wel signalen zijn dat je medewerker aan z’n taks zit of zich overvraagd voelt. Op het werk, privé of door de combinatie van beide.

Training 'Aanpak van stress'

Iedere medewerker kent wel eens een dipje of een minder plezierige periode in het leven. Maar wat als deze dip te lang duurt? De aanwijzingen hiervoor kunnen heel subtiel zijn: je medewerker lijkt bijvoorbeeld steeds meer moeite te hebben om het werk tijdig af te krijgen. Of lijkt meer moeite te hebben om een vervelende opmerking van een collega naast zich neer te leggen. Of je ziet dat het nemen van beslissingen meer moeite lijkt te kosten of dat bepaalde afspraken soms vergeten worden.

Je kunt hierbij denken aan gejaagde medewerkers, maar ook aan medewerkers met een lusteloze uitstraling, een meer onverzorgd uiterlijk, een geïrriteerde houding, of juist aan de collega die vaak over fysieke problemen klaagt. Allemaal subtiele signalen, die erop kunnen duiden dat je medewerker aan zijn tax zit of zich overvraagd voelt, in werk en/of privé.

Mogelijke signalen voor toenemende disbalans

Je kunt hierbij bijvoorbeeld aan de volgende signalen denken:

 

 • Veranderingen in de kwantiteit en kwaliteit van het werk
  Bv. je medewerker krijgt z’n werk steeds moeilijker af of maakt vaker fouten. De kwaliteit van het werk lijkt minder dan voorheen.
 • Veranderingen in veerkracht
  Bv. je medewerker heeft meer moeite dan voorheen om een vervelende opmerking van een collega naast zich neer te leggen.
 • Veranderingen in autonomie
  Bv. je medewerker heeft meer moeite met het nemen van beslissingen dan voorheen.
 • Veranderingen in het nakomen van afspraken
  Bv. je medewerker vergeet vaker afspraken dan voorheen of komt ze maar half na.
 • Veranderingen in uiterlijke verzorging
  Bv. je medewerker oogt minder uitgerust of verzorgd dan voorheen.
 • Veranderingen qua energie
  Bv. je medewerker maakt een gejaagde of juist een lusteloze indruk.
 • Veranderingen in humeur
  Bv. je medewerker laat vaker een geïrriteerde houding zien of is juist stiller dan voorheen.
 • Ziekmelding
  Bv. je medewerker meldt zich vaker ziek.
 • Fysieke klachten
  Bv. je medewerker klaagt meer dan voorheen over fysieke kwalen/problemen.

Herken jij één of meerdere signalen bij je medewerker? Dan is het belangrijk om hierover met je medewerker in gesprek te gaan. Want hoe langer je hiermee wacht, hoe meer uit balans je medewerker zal raken. Met alle gevolgen van dien èn het risico op een langdurige ziekmelding!

Als uit het gesprek met de medewerker blijkt dat hij/zij veel piekert, zich steeds moeilijker kan ontspannen, minder grip ervaart en het zelfvertrouwen onder druk staat, dan is de ‘Training Aanpak van Stress’ een goede interventie. Deze training is overigens ook een heel geschikt voor alle medewerkers ter preventie, want gedurende de training krijgen zij allerlei tools aangereikt (en oefenen daarmee) om de stress van alledag op het werk en in hun leven beter het hoofd te kunnen bieden.  

Echte verandering vraagt om méér dan praten alleen

Als je kijkt naar mensen die lekker in hun vel zitten en het leven goed aan kunnen, dan is er sprake van een balans tussen denken en voelen. Ze zijn even belangrijk.
Maar in onze maatschappij wordt vooral het denken aangesproken en komt het voelen in de knel.

De vraag is dus: Hoe kunnen we het voelen weer AAN zetten?

In de praktijk is gebleken dat alleen gesprekken met een coach of therapeut onvoldoende helpen om iemand duurzaam van zijn of haar stressklachten af te helpen. Door praten krijgt degene wel goed inzicht in de problematiek en in de oorzaak daarvan, maar met die kennis alleen lukt het bijna niemand om het ook echt ánders te gaan DOEN.

Voor blijvende rust is meer nodig!

Echte verandering vraagt om méér dan praten alleen

Als je kijkt naar mensen die lekker in hun vel zitten en het leven goed aan kunnen, dan is er sprake van een balans tussen denken en voelen. Ze zijn even belangrijk.
Maar in onze maatschappij wordt vooral het denken aangesproken en komt het voelen in de knel.

De vraag is dus: Hoe kunnen we het voelen weer AAN zetten?

In de praktijk is gebleken dat alleen gesprekken met een coach of therapeut onvoldoende helpen om iemand duurzaam van zijn of haar stressklachten af te helpen. Door praten krijgt degene wel goed inzicht in de problematiek en in de oorzaak daarvan, maar met die kennis alleen lukt het bijna niemand om het ook echt ánders te gaan DOEN.

Voor blijvende rust is meer nodig!

Met onze succesformule gaat het wél lukken!

Met het programma Aanpak van stress leert de medewerker:

 • stap-voor-stap om zijn/haar emoties weer bewust te gaan voelen en te managen.
  We zetten een unieke combinatie van technieken in om dit te bereiken. Elke module bestaat uit diverse filmpjes, een stukje theorie, een observatie opdracht en bijpassende lichamelijke oefeningen.

 • vanuit de gedachte: ‘het lichaam liegt niet’ – leren zij weer herkennen en luisteren naar wat zich van binnen afspeelt.

 • Zodra de medewerker de lichaamssignalen herkent, kan hij/zij direct ingrijpen. Daarbij gaan we ervan uit dat emoties gewoon bij het leven horen, maar dat je ze wél kunt ‘managen’.
Video afspelen

De medewerker die de balans tussen denken en voelen heeft hervonden, zal meer rust, kracht en eigenwaarde in zichzelf ervaren. Dat garandeer ik!

4 fasen

De training bestaat uit vier fasen:

Video afspelen

Fase 1 – Vertragen
Op maat gemaakte oefeningen brengen het tempo van de medewerker terug.

Fase 2 – Emoties voelen
Video’s + theorie + audio’s + opdrachten SAMEN helpen de medewerker op weg.

Fase 3 – Emoties managen
De medewerker LEERT dit door een uniek stappenplan toe te passen.

Fase 4 – Afbouw
De medewerker zet al het geleerde in volgens eigen plan.

Plan voor de toekomst
De medewerker sluit het traject af met een plan voor de toekomst: een zelf geschreven handleiding met alle acties en tips aan zichzelf, voor het handhaven van de balans in de toekomst.

Na het volgen van het programma zal de medewerker:

 • een blijvend basisgevoel van RUST in zichzelf ervaren.

 • zijn of haar lichaam beter leren kennen als ‘verklikker’ van informatie.

 • spanning in zichzelf kunnen doorbreken en daarvoor in de plaats ontspanning kunnen creëren.

 • uitgaan van de eigen wensen en behoeftes (in plaats van die van de ander of de omgeving).

 • méér vertrouwen, kracht en eigenwaarde in zichzelf ervaren!

Beluister hier 4 eerlijke reviews van ex-deelnemers:

Om de reviews te kunnen horen, zet je het geluid aan!

Video afspelen

Na het volgen van het programma zal de medewerker:

 • een blijvend basisgevoel van RUST in zichzelf ervaren.

 • zijn of haar lichaam beter leren kennen als ‘verklikker’ van informatie.

 • spanning in zichzelf kunnen doorbreken en daarvoor in de plaats ontspanning kunnen creëren.

 • uitgaan van de eigen wensen en behoeftes (in plaats van die van de ander of de omgeving).

 • méér vertrouwen, kracht en eigenwaarde in zichzelf ervaren!

Beluister hier 4 eerlijke reviews van ex-deelnemers:

Video afspelen

Om de reviews te kunnen horen, zet je het geluid aan!

Training
Aanpak van stress

Prijs op aanvraag
 • Een programma met jaarlijks IJZERsterke resulaten
 • Direct beginnen, geen wachttijd
 • 1 jaar lang toegang tot de online leeromgeving
 • Individuele coachgesprekken (meerde opties mogelijk)
 • Inclusief plan van aanpak om de 'nieuwe gewoonte' vast te houden
Populair

Ervaringen van anderen:

Ieder jaar weer klinkende cijfers

Ieder jaar worden de resultaten van de training nauwkeurig gemonitord. Hieronder zie je de resultaten van de training ‘Aanpak van Stress’ in 2022.

WERKWIJZE EN OPBOUW

De online leeromgeving is de basis

Tijdens de training maken we gebruik van een online leeromgeving aan de hand waarvan de deelnemer het 'Aanpak van stress'- programma doorloopt. De training bestaat uit een Introductie + 6 modules. In het programma wordt ‘het leren’ op diverse niveaus gefaciliteerd: visueel met film, auditief met mp3-bestanden, tekstueel door de theorie en het ervaren door middel van doe-opdrachten.

Introductie

De deelnemer noteert hoe het met de balans tussen z’n denken en voelen is gesteld. Hij/zij noteert alles waar hij last van heeft en vanaf wil: negatieve gedachtes, emoties, lichamelijke klachten, gewoontes, gedrag, etc. Vervolgens noteert hij/zij de persoonlijke doelen: dat wat de deelnemer met het programma wil bereiken. De deelnemer geeft aan hoe het leven er uit ziet als hij/zij deze doelen bereikt heeft. Ten slotte sluit de deelnemer een contract met zichzelf, waarbij hij/zij met zichzelf afspreekt dagelijks te zullen oefenen, zodat hij/zij deze doelen ook daadwerkelijk bereikt!

Contract met jezelf: oefenen!!

Naast de begeleiding van de coach, die de opdrachten uitlegt en met de deelnemer nabespreekt, is het heel belangrijk dat deelnemers thuis dagelijks oefenen en tijd vrijmaken om alles in de praktijk toe te passen. Het oefenen is een belangrijk onderdeel van het traject, want juist hierdoor wordt het bewustzijn vergroot en zal het de deelnemer lukken om zich deze nieuwe vaardigheid eigen te maken.

DIT KOMT IN DE MODULES AAN DE ORDE

Module 1 - Lichaam en geest

In deze eerste module zoomen we in op zowel het lichaam, als op de geest en ontdekt de deelnemer hoe deze twee middels de ademhaling met elkaar zijn verbonden. Bij stress/piekeren gaat je ademhaling omhoog. Omgekeerd werkt het ook zo: door je ademhaling bewust omlaag te brengen, kun je je geest en lichaam positief beïnvloeden en helpen ontspannen. Met behulp van observaties, lichamelijke oefeningen en een stukje theorie, maakt de deelnemer op een nieuwe manier kennis met zichzelf.

Module 2 - Je hart en je brein

Onderzoek heeft uitgewezen dat emoties van invloed zijn op het hartritmepatroon: als je gefrustreerd, bang of boos bent, veel piekert of van slag bent, dan is het hartritmepatroon onrustig en grillig, met puntige pieken en dalen. Voel je je juist ontspannen, veilig, op je gemak of liefdevol, dan is hartritmepatroon regelmatig, golvend en harmonieus. Dit harmonieuze hartritmepatroon heet hartcoherentie en helpt je om helder te denken en om verstandige beslissingen te nemen. De deelnemer leert dit hartritmepatroon m.b.v. de ademhaling zelf te beïnvloeden/veranderen, om zo de rust weer in zichzelf terug te brengen. In deze module gaan we daarmee aan de slag.

Module 3 - Emoties voelen en ontspannen

In deze module zoomen we in op emoties en de manier waarop ze zich via het lichaam aan de deelnemer kenbaar maken. Alle soorten emoties kunnen in een emotioneel overzicht worden samengevoegd. In deze module maakt de deelnemer zijn/haar eigen emotionele overzicht, waarmee hij/zij een uniek inkijkje in zijn eigen innerlijk krijgt.

Module 4 - Emoties managen

Deze module vormt de kern van de training. De deelnemer onderzoekt wat zijn/haar emoties hem/haar willen vertellen en we leren hen om op een andere manier met deze spanning om te gaan. Door het toepassen van 'emotiemanagement', leert de deelnemer zijn/haar emoties te gaan ‘beheren’ in plaats van 'beheersen'. Alle oefeningen en observaties uit de eerdere modules komen in deze module samen en worden opnieuw gebruikt. We doen dat met de oefening genaamd HEBOO.

Module 5 - Emoties vooraf beïnvloeden

Mensen die in balans zijn, lukt het beter om hun gevoelens te beheren, om bij de tijd te zijn, om helder te denken en intuïtief te reageren. Vanuit een gevoel van evenwicht hebben zij gemakkelijker toegang tot al hun vaardigheden: hun emotionele kracht, hun kennis, hun intuïtie, kunnen zij meer helder denken, hun coördinatie en concentratie. Met de lichamelijke oefening en opdracht van deze module gaat de deelnemer hiermee aan de slag.

Module 6 Vasthouden nieuwe gewoontes

Bij de introductie heeft de deelnemer genoteerd waar hij/zij allemaal last van heeft en vanaf wil en heeft hij/zij persoonlijke doelen voor de training benoemd. Aan het einde van de training wordt alles nogmaals gescoord en vergelijkt hij/zij de scores met de nulmeting bij het begin van het traject: wat is er voor de deelnemer veranderd? Wat heeft het programma opgeleverd? Hoe gaat hij/zij dit vasthouden? In deze laatste module helpen wij de deelnemer om op de ingeslagen weg door te gaan en helpen we om deze 'nieuwe gewoonte' vast te houden. Hij/zij maakt z'n eigen plan van aanpak voor de toekomst en wij maken daar een mooi naslagwerk van. Zo heeft de deelnemer aan het eind van het traject zijn eigen plan van aanpak voor de toekomst klaar!

"Door alle handvatten die ik kreeg aangereikt, sta ik nu beter en positiever in het leven. Ik heb weer energie gekregen. Ook krijg ik veel positieve reacties van mensen om mij heen. Ik ben echt blijvend veranderd en ik vind dat ik een groot cadeau voor het leven heb gekregen."

- Esmée, 29 jaar

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Mail me dan op info@werkenergiek.nl!

Het programma is zeer geschikt voor mensen die voor eens en altijd met hun stressklachten, vermoeidheidsklachten, een laag zelfbeeld of uitputting door overmatig piekeren willen afrekenen. Het programma is ook zeer succesvol gebleken bij de preventie of de aanpak van burn-outklachten.

Vanaf de datum van aankoop, blijft de training 12 maanden voor gebruik beschikbaar.

Een verandering is duurzaam als deelnemers levenslang van hun nieuwe inzichten kunnen profiteren en zij nieuwe gewoontes hebben ontwikkeld die hem/haar helpen om in balans te blijven. Gesprekken alleen – met een coach, begeleider of psycholoog – geven weliswaar inzichten, maar deze zorgen in mindere mate voor een blijvende verandering. Juist de combinatie van persoonlijke begeleiding én een online leeromgeving, maken het dagelijks oefenen mogelijk en het resultaat ook écht duurzaam. Het vraagt van de deelnemer dus wél een behoorlijke mate van inzet en betrokkenheid! Maar als hij/zij bereid is om dagelijks te oefenen, gaat het zeker lukken de geformuleerde doelen te realiseren!

Voor een blijvende verandering is het belangrijk dat deelnemers elke dag de lichamelijke oefeningen en de observatieopdrachten doen, die bij een bepaalde module horen. De lichamelijke oefeningen zorgen voor basisrust die hen blijvend zullen versterken.
De observatie-opdrachten helpen het inzicht in zichzelf en in de eigen reactiepatronen te vergroten. Deze observaties noteren de deelnemers in de online leeromgeving. De oefeningen kosten je ongeveer 30 minuten per dag

De aanvullende coachgesprekken  nemen 1 à 1,5 uur aan gesprekstijd per keer.

De online training bestaat uit een Introductie + 6 modules waarin gelijktijdig wordt gewerkt aan denken, voelen en doen. Bij het vrijkomen van elke module zijn deelnemers per keer ongeveer 2 uur tijd kwijt aan het bekijken van alles wat er in de online omgeving staat.  Zo weten ze precies wat er qua oefeningen en observaties bij die betreffende module van hen verwacht wordt èn begrijpen ze de theorie die erachter zit. Tussen het vrijkomen van de modules zit telkens minimaal 2 weken.

Ons hart lijkt stabiel en regelmatig te kloppen, maar dat is niet zo: een gezonde hart klopt dan weer sneller, dan weer langzamer: er is sprake van een gevarieerd patroon. Uit onderzoek is gebleken dat de hartslagvariatie veel groter is bij het ervaren van negatieve emoties: de hartslag laat dan een piekerig, grillig, chaotisch patroon zien. Bij positieve emoties slaat het hart ook afwisselend sneller en langzamer,  maar in deze variatie zit veel meer regelmaat. Ook is de variatie kleiner: de hartslag laat een meer golvend, regelmatig patroon zien. Dit noemen we hartcoherentie. Tijdens de fase van coherentie is er vaak sprake van een rustige, heldere, observerende waarneming. Wanneer je last hebt van stress, is er sprake van een lage hartcoherentie. Kortdurende stress is gezond en geeft geen problemen. Het is anders wanneer de hartcoherentie ook laag blijft als je je ontspant. Wanneer dit het geval is, is er sprake van chronische stress of spanning (de ongezonde variant van stress). Chronische stress of spanning kan tot allerlei lichamelijke klachten leiden.
Hoe de coherentie van iemand eruit ziet, is dus een weerslag van hoe diegene de wereld waarneemt!

Hoe kun een deelnemer zijn/haar  hartcoherentie verbeteren?
Hartcoherentie is te trainen. Dit kan je doen door twee tot drie keer per dag voor 7 tot 10 minuten, bewust rustig te ademen. Op deze manier beïnvloed je de autonome ademhaling en daarmee ook jouw hartcoherentie. Hartcoherentie is een effectieve en klinisch bewezen manier om je autonome zenuwstelsel te kalmeren en weer snel in balans te brengen na een stressvolle situatie. Met behulp van je ademhaling, kun je dus zélf een chaotische hartritme naar een hartcoherent ritme herstellen. Dit leidt tot een diepgaande verschuiving die je helpt om situaties met meer emotioneel evenwicht, compassie, helderheid en zelfvertrouwen te kunnen benaderen.

Ook meditatie, yoga, sporten en het ervaren van positieve emoties kunnen helpen om jouw hartcoherentie te verbeteren. Aan de andere kant kunnen psychische klachten juist een negatieve invloed hebben op jouw hartcoherentie.

Voordelen van het trainen van een hart-coherente ademhaling  
1. Met een coherent hart presteer je beter onder druk en kun je beter met emoties omgaan. Je blijft helder denken en neemt betere beslissingen in plaats van dat je in “vecht- of vluchtstand ” raakt.
2. Je herstelt beter van stress, i.p.v. dat je roofbouw op je lichaam pleegt.
3. Verbetering van je algehele gezondheid: je algehele vitaliteit, verlaging van de bloeddruk, versterking van het immuunsysteem.
4. Beter in- en doorslapen. Je voelt je minder gespannen en krijgt rust in je hoofd.
5. Je verbetert je sportprestaties door een verbeterde concentratie, een verbeterende ademhaling en door een beter herstellend vermogen.

Biofeedback is feedback krijgen van je lichaam over hoe je het doet, over de mate van hartcoherentie die je bereikt. Er zijn trainingsapparaatjes op de markt die je ondersteunen bij het trainen van een hogere hartcoherentie. Daarbij breng je een sensor aan op je oor. Deze sensor kan je via bluetooth met een bijpassende app op je telefoon verbinden. Vervolgens doe je een ademhalingsoefening volgens de instructies van de training: de basis hiervoor ligt in het combineren van een rustige ademhaling met het oproepen van positieve emoties. Beiden zorgen voor een betere balans van het autonome zenuwstelsel en beide maken je hartritme in korte tijd gelijkmatiger.

Gedurende elke zoveel seconden, krijg je feedback via de app, over de mate van hartcoherentie die je bereikt hebt:

 • een rood balletje op je beeldscherm of een lage toon = een lage coherentie
 • een blauw balletje op je beeldscherm of een middelhoge toon = een gemiddelde hartcoherentie
 • een groen balletje op je beeldscherm of een hoge toon = een hoge hartcoherentie.

Deze feedback helpt je om sneller een hoge hartcoherentie te bereiken.

Nee, ons programma is niet hetzelfde als een mindfulness training. Mindfulness is gericht op het voelen en ervaren van rust in het nu en is bewezen effectief bij het vinden van rust en kalmte, maar gaat in mindere mate in op het begrijpen van belemmerende gedachtenpatronen.
In onze training wordt ‘het leren’ op diverse niveaus aangesproken waardoor deelnemers het programma ook echt gaan beléven. Er wordt natuurlijk een beroep gedaan op ‘het begrijpen’ van de stof middels de aangeboden theorie. Daarnaast is het dagelijks ‘reflecteren + ervaren’ belangrijk, omdat de deelnemers dagelijks opdrachten doen en vragen over zichzelf beantwoorden. Tenslotte is het ‘lichamelijk voelen’ een belangrijk onderdeel van de training: we zetten steeds weer andere lichamelijke oefeningen in, die rust en inzicht zullen brengen. Maar vooral helpen we om de gevoelens nog beter te voelen en via een stappenplan te gaan managen, waardoor deelnemers gebeurtenissen gemakkelijker zullen kunnen loslaten. Daarmee voorkomen zij dat zij door hun emoties overweldigd raken. De oefeningen, opdrachten en de theorie zullen gaandeweg het programma steeds meer in elkaar gaan grijpen, zodat deelnemers niet alleen begrijpen/snappen wat ze aan het doen zijn, maar dat het ook emotioneel gedragen en doorleefd wordt.
Met het ‘leren managen van gevoelens’ zet het programma een volgende stap in het beoefenen van mindfulness!

Cognitieve gedragstherapie en ook NLP gaan ervan uit dat de manier waarop je denkt, invloed heeft op wat je voelt en wat je durft te doen. Cognitieve gedragstherapie richt zich op het veranderen van onlogische gedachten, waardoor ook gevoelens veranderen. Men gaat ervan uit dat gedachten gevoelens bepalen. NLP gaat ervan uit dat we de wereld via onze zintuigen bij ons binnenkomt, waarna we deze informatie filteren: we laten onbewust dingen weg of we vervormen of generaliseren dingen. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, dus ook als dit dus niet op de feitelijke waarneming berust of vanuit innerlijke patronen gestuurd wordt. Met NLP-coaching word je je bewust van jouw filters: jouw waarnemingen, gedachtenpatronen en gedrag, zodat je deze kunt veranderen, waarna ook je communicatie en gedrag verandert. Beide vormen zijn gericht op ratio en cognitie: op bewustwording en verandering daarvan.

Maar soms worden mensen door hun gevoelens overmand en zijn deze gevoelens het verstand de baas. Het hoofd lijkt niet meer te werken!

In onze training is het ‘lichamelijk voelen’ een belangrijk onderdeel van de training: we verplaatsen bewust de focus van het hoofd naar het lijf. We zetten hierbij steeds weer andere lichamelijke oefeningen in, die rust en inzicht zullen brengen. In de training is het uitgangspunt dat emoties gewoon bij het leven horen, maar dat je ze wel kunt ‘managen’. Via een stappenplan leren deelnemers hun emoties herkennen, ervaren en te erkennen. Daardoor kunnen zij gebeurtenissen gemakkelijker loslaten en voorkomen zij dat zij door hun emoties overweldigd raken. Zij geven zichzelf zo de kans om adequaat te reageren. Gaandeweg leren deelnemers dit proces te beheersen en consequent toe te passen en zullen zij steeds meer rust, kracht en zelfvertrouwen ervaren! Zij worden als het ware de coach van zichzelf.