Kennis, Kunde & Specialisaties

Na bijna 30 jaar ervaring in het loopbaan- en vitaliteitscoach heb ik een grote ‘gereedschapskist’ met kennis, coachingstechnieken, oefeningen, testmateriaal en spellen verzameld, die ik – indien relevant – bij een traject inzet.

A. Online Programma’s in combinatie met aanvullende coachgesprekken

1. Training ‘Aanpak van stress’

Herstel van de balans tussen denken en voelen

Het programma is zeer geschikt voor medewerkers/leidinggevenden die voor eens en altijd met hun stressklachten, vermoeidheidsklachten, een laag zelfbeeld of uitputting door overmatig piekeren willen afrekenen. Het programma is ook zeer succesvol gebleken bij de preventie of de aanpak van burn-outklachten.

2. Training ‘Grip op je Gedrag’

Dit programma is geschikt voor medewerkers en leidinggevenden die ontevreden zijn over hun aanpak/manier van omgaan met bepaalde zaken of die merken dat ze  steeds weer in dezelfde valkuilen stappen. Deze training helpt bij het herkennen, doorbreken en veranderen van oude gedragspatronen en gewoontes en ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuw en krachtig gedrag.

3. ‘Mijn online Loopbaanreis’

Een afwisselend online loopbaanoriëntatie programma aangevuld met 6 individuele coachingsgesprekken. De deelnemer krijgt inzicht in wie hij/zij is, wat hij/zij kan èn waar zijn/haar passies liggen. Het traject wordt afgesloten met een plan van aanpak voor de toekomst.

A. Online Programma’s in combinatie met aanvullende coachgesprekken

1. Training ‘Aanpak van stress’

Herstel van de balans tussen denken en voelen

Dit programma is zeer geschikt voor medewerkers/leidinggevenden die voor eens en altijd met hun stressklachten, vermoeidheidsklachten, een laag zelfbeeld of uitputting door overmatig piekeren willen afrekenen. Het programma is ook zeer succesvol gebleken bij de preventie of de aanpak van burn-outklachten.

2. Training ‘Grip op je Gedrag’

Dit programma is geschikt voor medewerkers en leidinggevenden die ontevreden zijn over hun aanpak/manier van omgaan met bepaalde zaken of die merken dat ze  steeds weer in dezelfde valkuilen stappen. Deze training helpt bij het herkennen, doorbreken en veranderen van oude gedragspatronen en gewoontes en ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuw en krachtig gedrag.

3. ‘Mijn online Loopbaanreis’

Een afwisselend online loopbaanoriëntatie programma aangevuld met 6 individuele coachingsgesprekken. De deelnemer krijgt inzicht in wie hij/zij is, wat hij/zij kan èn waar zijn/haar passies liggen. Het traject wordt afgesloten met een plan van aanpak voor de toekomst.

B. Specialistische Coachingstechnieken

1. Strategisch Coachen

Met een Strategisch Coachmatrix breng je zelf je probleem in kaart. Dit geeft veel inzicht en daarmee ook zicht op oplossingen. Aangevuld met methodieken voor het kiezen in complexe situaties (intern managementteam) of om oude scriptbesluiten aan het kind terug te geven (als kind ooit genomen besluiten, die in het hier en nu niet meer werken), waarna geblokkeerde energie vrij kan komen. Strategisch Coachen en de Coachmatrix zijn gebaseerd op de methoden van de Transactionele Analyse en de Systeemtheorie.

StrategischCoachMatrix

2. Voice Dialogue

Dit is een vorm van dramacoaching. Mensen worden door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten -ikken- aangestuurd, die een persoon fysiek op andere plaatsen t.o.v. zichzelf kan situeren en waarmee de coach daarna apart in gesprek kan gaan. Zo leer je jouw innerlijke krachtenveld goed kennen en jezelf beter aansturen. Zo kan een manager die op het werk steeds dichtklapt wanneer hij een presentatie moet houden, ontdekken welke kant in hemzelf met die reactie te maken heeft. En hij kan ontdekken welke andere delen hij in zichzelf kan aanspreken om beter met de situatie om te gaan. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode die leidt tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten.

Voice-dialogue

3. Matrixcoaching

Deze coachtechniek legt de persoonlijke en unieke strategie bloot, die elk mens gebruikt bij het verwerken van leer- en emotionele informatie. Bij problemen helpt de coach je deze strategie zo aan te passen, dat er een andere beleving ontstaat en het probleem (uit verleden / over toekomst) geneutraliseerd wordt. De triggers verdwijnen. De oorzaak of inhoud van het probleem hoeft niet verteld te worden. Met 1 of 2 interventies ben je voor altijd van je probleem verlost.

Hoofd opruimen - onderdeel van de matrixcoaching

Als je merkt dat je hoofd overvol is, is het goed mogelijk dat je slapeloze nachten ervaart. Met het opruimen van het hoofd en door emoties en klachten denkbeeldig een plek te geven, komt er meer rust en overzicht in het hoofd, waarna er ruimte komt voor de volgende stap.

4. IEMT- Integral EyeMovement Therapy

IEMT is een krachtige interventie, waarbij oogbewegingen helpen bij transformatie. IEMT zet je in om vervelende ervaringen los te laten of te verwerken of juist om positieve inzichten te integreren. Het resultaat van een IEMT-sessie is een gevoel van bevrijding, verlichting en welzijn. Het is in te zetten bij hoog-sensitiviteit, stressreductie en bij preventie burn-out, bij het neutraliseren en verwerken van negatieve herinneringen en emoties, bij de behandeling van angst, depressie, PTSS en om patronen te doorbreken.

C. Analyse- en Testmateriaal

1. Expert in het afnemen van Discover / TTSI Potentieelanalyses

Gedrag (DISC), Drijfveren (Spranger) & Talenten (axiologie).

Met de TSI/Discover Gedragsanalyse

 • krijg je meer inzicht in jouw eigen gedragsstijl; in welk gedrag je energie geeft, maar ook welk gedrag je energie kost;
 • kun je vaststellen in hoeverre jouw voorkeursgedrag met het benodigde gedrag voor een functie matcht;
 • leer je andere gedragsstijlen beter herkennen en krijg je handvatten aangereikt hoe je je eigen communicatiestijl beter op die van de ander afstemt, waardoor je de interactie en communicatie met andere mensen sterk verbetert!

Met de TSI/Discover Drijfverenanalyse

 • ontdek wat jij nodig hebt om in beweging te komen en te blijven, jouw innerlijke motivatoren;
 • ontdek je welke ingrediënten er in jouw werk moeten zitten om daar plezier aan te kunnen beleven;
 • ontdek je welke bedrijfsculturen goed, maar ook welke bedrijfsculturen minder goed bij je passen.

Met de TSI/Discover Talentenanalyse

 • krijg je inzicht in jouw talenten, non-talenten én blindspots (zelfkennis)
 • kun je bepalen welke talenten je verder wilt ontwikkelen (ambitie)
 • kun je vervolgens beter bepalen welke rollen, werkomgevingen en uitdagingen het beste bij je passen (plan).
iceberg-1421411_1920

Samengevat krijg je door de analyses zicht op:

 • je kwaliteiten
 • je valkuilen
 • je stressoren en innerlijke tegenstrijdigheden daartussen
 • waardoor je wel/niet gemotiveerd raakt
 • wat je scherp /minder scherp ziet, als jij de wereld om je heen waarneemt
 • wat je scherp/ minder scherp ziet, als je bij jezelf naar binnen kijkt
 • hoe jouw onbewuste brein werkt. Hoe jij geneigd bent om jouw beslissingen te nemen en mogelijke blinde vlekken daarbij
 • een overzicht van je natuurlijke talenten, gerangschikt van hoog naar laag.

De analyses zijn inzetbaar bij

 • persoonlijke ontwikkeling
 • teamontwikkeling
 • ontwikkelassessments
 • organisatieontwikkeling
 • coaching
 • mobiliteit
 • werving en selectie.

2. Werkenergieanalyse® (op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd) inclusief teamanalyses

Je inventariseert je energie- en stressbronnen op organisatie-, functie- en persoonlijk niveau. Je krijgt inzicht in de oorzaak van jouw problemen en daarmee ook zicht op oplossingen, die je in jouw persoonlijke prioriteitenplan vastlegt, waarmee je daarna direct en doelgericht aan de slag gaat.

3. Balans Kleurentest

De balanskleurentest helpt bij het verkrijgen van meer zelfinzicht en geeft inzicht in jouw drijfveren in volgorde van belangrijkheid, inclusief de kwaliteiten en valkuilen die met een bepaalde drijfveer samenhangen. Drijfveren vertellen iets over je motivatie, over wanneer je wel of niet in beweging komt (waarvan jij ‘aan gaat’). Maar drijfveren zeggen ook iets over hoe je je in het leven staande houdt, over je overlevingsstrategieën en over wat jij daarbij vermijdt, waardoor je uit balans raakt. Als je je bewust wordt van je drijfveren en overlevingsstrategie daarin, dan kan je deze aanpassen en dus de interne balans herstellen, waarna je krachtiger in het leven zult staan.  

4. Testmateriaal via LDC Business, zoals bijvoorbeeld:

 • Test duurzame inzetbaarheid (DIX)
  Geeft inzicht in belangrijke kernonderdelen van duurzame inzetbaarheid zoals gezondheid en energie, kennis en vaardigheden, motivatie en betrokkenheid en werk-privé balans.
 • Managementstijltest
  Competentie vragenlijst die de leiderschapsstijl, competenties en motivatie van een manager in kaart brengt.
 • Beroepen-, interesse- en competentietest
  Meet interesses en competenties. De vragenlijst is gebaseerd op de Holland menstypologie.
 • Arbeidsmarktscan
  Deze scan maakt een objectieve berekening van iemands huidige positie en kansen op de arbeidsmarkt.

5. Masterclass Veerkracht & Burn-out gevolgd bij Neuropsycholoog Michael Portzky - Gecertificeerd voor afname van:

 • VK+ (veerkracht)
  Meet in welke mate betrokkene over het persoonlijkheidskenmerk veerkracht beschikt. Doel is de bewustwording van de eigen veerkracht / kwetsbaarheid en de voor- en nadelen daarvan. Met dit inzicht kan een 1e stap naar betere zelfzorg gemaakt worden.
 • P3
  Vragenlijst die in kaart brengt welke activiteiten iemand onderneemt  bij stress om te ontspannen (palliatieve activiteiten). Er wordt onderscheid gemaakt in heilzame en destructieve activiteiten. Doel is bewustwording van het eigen gedrag, in hoeverre er sprake is van roofbouw op zichzelf en hoe dit te verbeteren is. Gedragsadviezen hoe de eigen energiebalans te verbeteren valt: wat wel / niet / meer / minder doen?
 • APS-R
  Meet in welke mate het persoonlijkheidskenmerk perfectionisme op een respondent van toepassing is. Perfectionisme creëert stress. Stress zet allerlei chemische processen in het lichaam in gang, die bij onvoldoende hersteltijd, beschadigend zijn voor de gezondheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een grote correlatie is tussen veerkracht, perfectionisme en burn-out.
  Samenhang met de P3 vragenlijst: als de druk toeneemt stoppen perfectionisten met de actieve en sociale activiteiten. Zo raken zij steeds verder uit balans.

Ervaringen van anderen:

Wil je weten wat ik voor jouw organisatie kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact met mij op om te bespreken wat voor begeleiding het beste bij jouw specifieke situatie past.