Outplacement

Geen werkgever vindt het leuk om mensen te ontslaan, maar soms kan het niet anders en moet je afscheid nemen van een medewerker, bv. omdat je moet reorganiseren, je medewerker niet meer aan de functie-eisen kan voldoen of omdat je medewerker zich niet langer thuis voelt in de organisatie door een cultuurverandering.

Als je in dit soort situaties de mogelijkheid hebt om de medewerker een outplacementtraject aan te bieden, dan adviseer ik om dat zeker te doen!
Want zo help je de medewerker het ontslag te accepteren en zorg je ervoor dat hij/zij met een goed gevoel op de tijd bij je bedrijf terugkijkt. Tegelijkertijd is het goed voor de reputatie van je bedrijf, want niets is funester dan een medewerker die zich online of offline negatief over jouw bedrijf uitspreekt.


Outplacement

Geen werkgever vindt het leuk om mensen te ontslaan, maar soms kan het niet anders en moet je afscheid nemen van een medewerker, bv. omdat je moet reorganiseren, je medewerker niet meer aan de functie-eisen kan voldoen of omdat je medewerker zich niet langer thuis voelt in de organisatie door een cultuurverandering.

Als je in dit soort situaties de mogelijkheid hebt om de medewerker een outplacementtraject aan te bieden, dan adviseer ik om dat zeker te doen!
Want zo help je de medewerker het ontslag te accepteren en zorg je ervoor dat hij/zij met een goed gevoel op de tijd bij je bedrijf terugkijkt. Tegelijkertijd is het goed voor de reputatie van je bedrijf, want niets is funester dan een medewerker die zich online of offline negatief over jouw bedrijf uitspreekt.

Op een goede manier afscheid van elkaar nemen

Met een outplacementtraject help je de medewerker onder  professionele begeleiding naar een andere baan te zoeken.
Een outplacementtraject kent verschillende fasen en wordt afgestemd op de persoonlijke situatie van je medewerker en het beschikbare budget. 

Zo gaan we te werk

Een outplacementtraject kent 3 fasen.

Fase 1 – Aanbodversterking & heroriëntatie

Tijdens deze fase kan het nodig zijn om aandacht te besteden aan de verwerking van emoties over het ongewilde verlies van zijn/haar baan, zodat de medewerker de regie over de situatie herpakt. Daarnaast brengt de medewerker zijn talenten, drijfveren, overtuigingen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen in kaart. De medewerker brengt de verworven inzichten samen in zijn/haar persoonlijke zoekprofiel/actieplan en vertaalt deze naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief.
Ter ondersteuning en objectivering van de heroriëntatiefase en als procesversneller kan bepaald testmateriaal ingezet worden. Het door de medewerker opgestelde zoekprofiel is het leidende document tijdens de bemiddelingsfase.

Fase 2 – Voorbereiding bemiddelingsfase

Tijdens deze fase is aandacht voor:

 • Het optimaliseren van het CV en LinkedIn profiel.
 • Het onderbouwen van zijn/haar kwaliteiten met goede STAR-voorbeelden; dit is tevens een goede voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Het leren kennen van alle ins en outs m.b.t. netwerken.
 • Het optimaliseren van de zelfpresentatie en aanreiken van praktische sollicitatietips.

Fase 3 – Bemiddelingsfase

In deze fase wordt aandacht besteed aan het schrijven van brieven, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, de persoonlijke presentatie en het netwerken gericht op het verwerven van een nieuwe passende baan. Daarbij kan de medewerker gebruik maken van de vacaturedatabase van TrjcT en van het netwerk van de coach. Het doel is het vinden van een passende betaalde baan bij een andere werkgever.

Zo gaan we te werk

Een outplacementtraject kent 3 fasen.

Fase 1 – Aanbodversterking & heroriëntatie

Tijdens deze fase kan het nodig zijn om aandacht te besteden aan de verwerking van emoties over het ongewilde verlies van zijn/haar baan, zodat de medewerker de regie over de situatie herpakt. Daarnaast brengt de medewerker zijn talenten, drijfveren, overtuigingen, voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen in kaart. De medewerker brengt de verworven inzichten samen in zijn/haar persoonlijke zoekprofiel/actieplan en vertaalt deze naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief.
Ter ondersteuning en objectivering van de heroriëntatiefase en als procesversneller kan bepaald testmateriaal ingezet worden. Het door de medewerker opgestelde zoekprofiel is het leidende document tijdens de bemiddelingsfase.

Fase 2 – Voorbereiding bemiddelingsfase

Tijdens deze fase is aandacht voor:

 • Het optimaliseren van het CV en LinkedIn profiel.
 • Het onderbouwen van zijn/haar kwaliteiten met goede STAR-voorbeelden; dit is tevens een goede voorbereiding op het sollicitatiegesprek.
 • Het leren kennen van alle ins en outs m.b.t. netwerken.
 • Het optimaliseren van de zelfpresentatie en aanreiken van praktische sollicitatietips.

Fase 3 – Bemiddelingsfase

In deze fase wordt aandacht besteed aan het schrijven van brieven, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken, de persoonlijke presentatie en het netwerken gericht op het verwerven van een nieuwe passende baan. Daarbij kan de medewerker gebruik maken van de vacaturedatabase van TrjcT en van het netwerk van de coach. Het doel is het vinden van een passende betaalde baan bij een andere werkgever.

Outplacement

Prijs op aanvraag
 • Persoonlijk en resultaatgericht traject op maat, naar behoefte en budget.
 • Goede afwikkeling van het dienstverband met focus op nieuw werk = goed voor je medewerker + het imago van je bedrijf.
 • De medewerker perspectief bieden + weer in zijn kracht helpen.
 • Professionele begeleiding door senior Register Loopbaanprofessional (Noloc) met kennis van beroepen, functies, de arbeidsmarkt + moderne bemiddelings- en sollicitatietechnieken.
Maatwerk

Ervaringen van anderen:

Nadat ik vanwege de Corona mijn baan was kwijtgeraakt, na 20 jaar op dezelfde locatie te hebben gewerkt, ben ik in een situatie geraakt waarin ik me radeloos en afgedankt voelde. In diezelfde periode liep ook mijn al langdurende relatie ten einde. Toen kwam ik in een situatie terecht waarin ik geen uitweg meer zag. Het traject bij Joke was een emotionele reis waar ik veel aan heb gehad. Als ik iemand tref die in een vergelijkbare situatie verkeert, beveel ik Joke van harte aan.

- Harry, 51 jaar

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Mail me dan op info@contenttalentnederland.nl

Nee, je bent niet verplicht om een outplacementtraject aan je medewerker aan te bieden. Maar volgens de wet ben je wèl tot goed werkgeverschap verplicht. Het is goed om je te realiseren dat ontslag voor een medewerker meestal een ingrijpende gebeurtenis zal zijn. De ondersteuning in de vorm van een outplacementtraject, inclusief ontslagverwerking, kan dan veel verschil maken. Bij het ontbreken van een outplacementtraject is de kans ook groter dat de kantonrechter het ontslag als ‘onredelijk ontslag’ zal aanmerken, met het opleggen van een hogere ontslagvergoeding tot gevolg.

Om verschillende redenen is het aan te raden zo spoedig mogelijk met een outplacement te starten:

1. Het outplacementbureau fungeert voor beide partijen als een onafhankelijke sparringpartner, wat aan een soepele afwikkeling van het ontslagproces kan bijdragen. Door een snelle (her) plaatsing bespaar je tevens op loonkosten.

2. Met een outplacementtraject bied je de medewerker perfectief op nieuw werk. De uitgangspositie van de medewerker bij het solliciteren is als werkende veel sterker dan vanuit een werkloosheidssituatie. Daarnaast zal de medewerker nu hij/zij nog werk heeft, gemotiveerder zijn om actief met het traject en het solliciteren aan de slag te gaan. Hierdoor zal hij/zij zich tijdens sollicitatiegesprekken zelfverzekerder kunnen presenteren. Dit vergroot de slagingskans.

3. Door een outplacementtraject aan te bieden, neem je als werkgever je verantwoordelijkheid voor je vertrekkende medewerker en draag je zorg voor een nette afhandeling. Dit zal zowel intern als extern bijdragen aan een positieve beeldvorming van je organisatie. Daardoor zal de vertrekkende medewerker eerder geneigd zijn om de laatste werkzaamheden netjes af te ronden en over te dragen.

Kosten die tijdens het dienstverband zijn gemaakt om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan, mogen door de werkgever in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld kosten die gemaakt zijn voor outplacement of scholing bij dreigend ontslag.

Lukt het niet om de transitievergoeding in één keer te betalen? Het recht op de transitievergoeding is een dwingend recht, zoals ook blijkt uit jurisprudentie. Een werkgever kan de transitievergoeding in termijnen betalen in het geval de continuïteit van de bedrijfsvoering in het geding is. De werkgever dient de termijnen dan verspreid over maximaal 6 maanden te betalen. Daarbovenop komt wettelijke rente verschuldigd over 1 maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. De rente heeft betrekking op dat deel van de transitievergoeding dat nog niet betaald is.

Een Arbeidsmarktscan berekent de huidige arbeidsmarktpositie van een medewerker:  het toekomstperspectief van het huidige werk op de arbeidsmarkt van nu. De medewerker krijgt een helder rapport met een objectief beeld van de kansen èn de mogelijke alternatieven op de arbeidsmarkt met daarnaast de beste manieren om naar vacatures te zoeken en te solliciteren.

Samengevat:

 • Wat zijn de kansen van deze medewerker op de huidige arbeidsmarkt?
 • Een vergelijking van de huidige functie met andere beroepen
 • Hoe ziet het arbeidsmarktperspectief er de komende 12 maanden uit?
 • Wat zijn de belangrijkste kansvergroters?
 • Waar zijn passende vacatures te vinden?

Bij een outplacementtraject krijgen kandidaten toegang tot de opleidingen- beroepen- en vacaturedatabase van TrjcT.

Dit is een database met een schat aan informatie over opleidingen, cursussen, beroepen en vacatures voor iedereen die zich wil oriënteren op een beroep, opleiding of de arbeidsmarkt. De informatie is zeer uitgebreid en onderling aan elkaar gelinkt. Zo kun je bijvoorbeeld van iedere opleiding de beroepsmogelijkheden zien en bij ieder beroep zie je de passende opleidingen, cursussen, verwante beroepen en vacatures. Via plaatsnaam of provincie kun je naar actuele vacatures zoeken. Ook is er een mogelijkheid om vacaturealerts aan te maken. Daarnaast wordt de persoonlijke uitslag van een beroepeninteresse- en competentietest direct aan deze database gekoppeld, zodat passende beroepen, opleidingen, mogelijkheden en kansen meteen in beeld komen. De database wordt dagelijks vernieuwd.

Inhoud database
1.    Beschrijving van 7.100 BEROEPEN
 • Beschrijving van het beroep, de benodigde competenties, een loonindicatie, de kans op werk, verwante beroepen, persoonlijkheidstype; bij een groot aantal beroepen is een filmpje en/of een interview over het beroep beschikbaar.
 • De belasting van het beroep zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak.
 • Actuele vacatures bij dit beroep.
2.    Beschrijving van 2.500 OPLEIDINGEN op mbo-, hbo- en wo-niveau
 • Omschrijving van de inhoud van de opleiding
 • De studiebelasting
 • De toelatingseisen
 • De scholen waar de opleiding gegeven wordt.
3.    Beschrijving van 92.000 CURSUSSEN
 • Per cursus een omschrijving van de inhoud
 • Informatie over de instelling waar de cursus gegeven wordt.
4.    Toegang tot ALLE VACATURES in NL + aanmaken VACATUREALERTS
 • De database is tevens een zoekmachine voor vacatures; de provider monitort continu meer dan 11.000 bronnen en scant elke dag ruim 2 miljoen advertenties uit diverse bronnen zoals kranten, werkgevers- en vacaturesites, werk.nl etc. De database wordt dagelijks ververst.  
 • Zoeken kan op basis van land, regio en plaats.
 • De database biedt de mogelijkheid om vacaturealerts aan te maken, zodat een kandidaat zelf kan aangeven over welke vacatures hij/zij per mail geïnformeerd wil worden.