Persoonlijke coaching

Aan het persoonlijk functioneren van medewerkers worden steeds hogere eisen gesteld. Ook als medewerkers helemaal op de goede plek zitten, kunnen zij tegen bepaalde grenzen en beperkingen van zichzelf aanlopen.

 • Zie je dat jouw medewerker in zijn werk steeds tegen dezelfde knelpunten aanloopt?
 • Zie je dat dit ten koste van het zelfvertrouwen en functioneren gaat?

Dan kan persoonlijke coaching net dìe ondersteuning en dàt inzicht geven, die nodig zijn om deze knelpunten te overwinnen.

Persoonlijke coaching

Aan het persoonlijk functioneren van medewerkers worden steeds hogere eisen gesteld. Ook als medewerkers helemaal op de goede plek zitten, kunnen zij tegen bepaalde grenzen en beperkingen van zichzelf aanlopen.

 • Zie je dat jouw medewerker in zijn werk steeds tegen dezelfde knelpunten aanloopt?
 • Zie je dat dit ten koste van het zelfvertrouwen en functioneren gaat?

 

Dan kan persoonlijke coaching net dìe ondersteuning en dàt inzicht geven, die nodig zijn om deze knelpunten te overwinnen.

Persoonlijke coaching is effectief als medewerkers:

 • meer plezier, energie en voldoening uit hun werk willen halen.
 • persoonlijk leiderschap, zelfvertrouwen en assertiviteit willen ontwikkelen.
 • persoonlijke kwaliteiten en talenten niet ten volle benutten.
 • op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en resultaten om trots op te zijn.

Doel Persoonlijke Coaching

Doel van de persoonlijke coaching is dat je medewerker zich gesteund voelt, inzicht in zijn/haar situatie krijgt en belemmerende gedragspatronen en overtuigingen leert (her)kennen. De medewerker leert hoe hij/zij de situatie kan beïnvloeden en krijgt hierbij passende handvatten en methodieken aangereikt. De medewerker wordt uitgedaagd om aan oplossingen te werken. In de gesprekken doen we wat nodig is om de afgesproken doelen te bereiken.

Zo gaan we te werk

We starten met een kennismakingsgesprek voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en ontwikkelingsvragen. Voorwaarde om met de coaching te starten, is dat de medewerker gemotiveerd is om aan een oplossing te werken.

Als het tussen de coach en de medewerker klikt, volgt een intakegesprek. Mocht de coachvraag nog breed zijn of nog niet duidelijk genoeg, dan starten we met het specifiek maken ervan, zodat we een duidelijke focus hebben en doelen kunnen vaststellen.
We stellen een routeplan met het aantal benodigde coachingsgesprekken op.

Tijdens de coachingssessies stel ik kritische vragen, krijgt je medewerker nieuwe inzichten en wordt hij/zij uitgedaagd om met nieuw gedrag te oefenen. De medewerker krijgt handvatten aangereikt die hij/zij direct in de praktijk kan toepassen. We doen dat wat nodig is om de geformuleerde doelen te bereiken.

Zo gaan we te werk

We starten met een kennismakingsgesprek voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en ontwikkelingsvragen. Voorwaarde om met de coaching te starten, is dat de medewerker gemotiveerd is om aan een oplossing te werken.

Als het tussen de coach en de medewerker klikt, volgt een intakegesprek. Mocht de coachvraag nog breed zijn of nog niet duidelijk genoeg, dan starten we met het specifiek maken ervan, zodat we een duidelijke focus hebben en doelen kunnen vaststellen.
We stellen een routeplan met het aantal benodigde coachingsgesprekken op.

Tijdens de coachingssessies stel ik kritische vragen, krijgt je medewerker nieuwe inzichten en wordt hij/zij uitgedaagd om met nieuw gedrag te oefenen. De medewerker krijgt handvatten aangereikt die hij/zij direct in de praktijk kan toepassen. We doen dat wat nodig is om de geformuleerde doelen te bereiken.

Wat levert coaching medewerkers en organisaties op?

 • Medewerkers ervaren minder stress en meer regie, energie, plezier en voldoening in het werk. Dit heeft een preventieve werking op het verzuim.
 • Medewerkers hebben geleerd om meer leiderschap in hun werk en leven te nemen.
 • Medewerkers lossen blokkades op, die prestaties in de weg staan.
 • Medewerkers zijn met nieuwe vaardigheden en competenties toegerust, waardoor zij vanuit  meer vertrouwen met toekomstige veranderingen om zullen gaan. 
 • De organisatie heeft betrokken en gemotiveerde medewerkers en minder personeelsverloop. Dit komt ten goede aan de organisatieresultaten.

Persoonlijke coaching

Prijs op aanvraag - diverse opties mogelijk
 • De medewerker haalt het beste uit zichzelf en overwint belemmeringen
 • Stap voor stap doelen bereiken
 • Inzichtgevend èn praktisch
 • De medewerker zit weer lekker in zijn vel en straalt dat ook uit!
Maatwerk

Ik kan Joke ten zeerste aanbevelen: ze legt de vinger precies op de zere plek en lokt je uit om uit je comfortzone te komen door de confrontatie aan te gaan, vooruitgang te boeken en inzicht te krijgen in ingesleten denkpatronen. Joke heeft naast haar brede kennis en professionele houding een groot inlevingsvermogen: En dat allemaal in een veilige omgeving.

- Sylvia, 60 jaar

Ervaringen van anderen:

Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag er niet bij? Mail me dan op info@contenttalentnederland.nl

Coaching is relatief nieuw en onderzoek naar het effect ervan staat in de kinderschoenen. Maar uit de eerste onderzoeken blijkt steeds sterker dat het wel degelijk werkt! Het helpt bij het resultaatgericht behalen van doelen, bij het verminderen van stress en bij het leren omgaan met moeilijke situaties op het werk.

Hoe dat komt? Uiteindelijk draait het allemaal om inzicht; een coach helpt je medewerker bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in wat er allemaal goed gaat in het werk en hoe de medewerker dat nog verder kan verbeteren. En het gaat om gedragsverandering: het anders DOEN dan hij/zij eerst deed. Maar voor een effectief resultaat is meer nodig. Zo moet de medewerker zelf intrinsiek gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Dit betekent dat de medewerker alleen een coachtraject aangaat als hij/zij dat zèlf graag wil en niet omdat het van de leidinggevende moet of omdat de werkgever de medewerker financieel beloont als hij/zij meedoet.

Daarnaast moet er een helder leerdoel zijn. Want de medewerker moet natuurlijk wel weten wat zijn/haar ambities zijn om deze te kunnen bereiken. Verder is een vertrouwensrelatie met de coach belangrijk. Als de medewerker bijvoorbeeld het gevoel heeft dat de coach vertrouwelijke informatie aan de werkgever doorspeelt, dan is dat geen goede basis voor een open gesprek. Dan zal de coaching niet effectief zijn. Een goede coach ondersteunt de medewerker, maar neemt niet de leiding. De enige die weet wat goed voor de medewerker is, is uiteindelijk hij- of zijzelf!

Soms werken organisaties inderdaad met een vaste interne coach of met een vast extern coachingsbedrijf. Maar als je medewerker geen klik met deze coach heeft of niet achter de  leerdoelen staat, dan zit je medewerker daar uit beleefdheid en zal het coachtraject weinig effect hebben. Het is belangrijk dat je medewerker vertrouwen in zijn/haar coach heeft.

Uit onderzoek van Erik de Haan – Hoogleraar organisatieontwikkeling en coaching – is naar voren gekomen dat de ‘klik’ de allerbelangrijkste voorspeller voor een effectieve coaching is, want als de medewerker geen vertrouwen in de coach heeft, zal hij/zij automatisch ook minder van hem of haar aannemen. En voor alle duidelijkheid: voor ‘de klik’ hoeven de coach en de medewerker qua persoonlijkheid nìet op elkaar te lijken! Veel belangrijker is dat de coach en de medewerker elkaar mogen en vertrouwen. En dat er goede afspraken gemaakt kunnen worden over het traject en het beoogde effect. Uiteraard is het daarnaast belangrijk dat de coach over voldoende deskundigheid beschikt (door opleiding en werkervaring) en volgens een bepaalde ethische gedragscode werkt.

Uit onderzoek van Unique blijkt overigens dat werknemers liever door een coach worden begeleid dan dat ze een opleiding krijgen. Ruim de helft van de respondenten (52 %) geeft aan een externe coach te verkiezen boven een coach vanuit de organisatie. Experts verklaren dat de onafhankelijkheid die een externe coach biedt belangrijk is voor het succes van het coaching traject. Medewerkers durven simpelweg makkelijker open te zijn naar iemand die niet in hetzelfde bedrijf werkzaam is. Bij een interne coach is de kans op sociaal wenselijk gedrag groter. En dat is tijdens een coachingssessie niet echt wenselijk. Het zal de coaching minder effectief maken.