De werkenergiebalans helpen hervinden

Als leidinggevende herken je het vast wel:

De medewerker of collega die eigenlijk niet lekker meer in zijn vel zit, zich verveelt of juist te veel doet.

Of het team waarbij het gedoe en de spanningen lijken toe te nemen en waarin niemand aan de bel lijkt te durven trekken.

Of de medewerker die zich ineens ziekmeldt, waarbij je je afvraagt wat je toch gemist hebt…

De werkenergiebalans helpen hervinden

Als leidinggevende herken je het vast wel:

De medewerker of collega die eigenlijk niet lekker meer in zijn vel zit, zich verveelt of juist te veel doet.

Of het team waarbij het gedoe en de spanningen lijken toe te nemen en waarin niemand aan de bel lijkt te durven trekken.

Of de medewerker die zich ineens ziekmeldt, waarbij je je afvraagt wat je toch gemist hebt…

Dus wat doe je als leidinggevende als ziet dat je medewerker:

 • zich ineens ziekmeldt of zich steeds vaker voor korte of langere tijd ziekmeldt?
 • te veel in de easy stand lijkt te staan?
 • niet meer op de juiste werkplek lijkt te zitten?
 • minder gemotiveerd lijkt te zijn?
 • uit onvrede uit de organisatie wil vertrekken, terwijl het zo’n waardevolle medewerker is?
 • tegen zijn of haar grenzen lijkt aan te lopen?
 • in de samenwerking met collega’s problemen ondervindt?
 • zich wil ontwikkelen, maar niet weet in welke richting?

Of wat doe je als leidinggevende als je ziet dat er binnen een team:

 • gedoe is en de spanningen steeds meer toenemen?
 • de werkdruk groter wordt?
 • resultaten achterblijven?
 • het ziekteverzuim toeneemt?
 • de samenwerking te wensen overlaat?

Wat doe je als je één van bovenstaande zaken signaleert?
Hoe ga je als leidinggevende hierover op een goede manier met je medewerker/team in gesprek, die tegelijkertijd voor alle betrokkenen als  integer en veilig voelt?

Werkenergieanalyse®

Hoe je het proces van een ongewenste situatie naar gewenste in beweging zet, kan een uitdaging zijn. Het goede nieuws is dat je dit proces met de inzet van de Werkenergieanalyse® kunt faciliteren!

Het mooie van de Werkenergieanalyse is dat door het invullen en bespreken ervan, een algemeen gevoel van onrust of ontevredenheid in kleinere partjes opdeelt. Door die kleinere partjes wordt het probleem voor betrokkene(n) inzichtelijk en overzichtelijk, waardoor ook de mogelijke oplossingen (bijna) als vanzelf duidelijk zullen worden. Dit inzicht in combinatie het actieplan, dat tijdens het coachgesprek gemaakt wordt, zal de intrinsieke motivatie bij de medewerker/het team goed aanwakkeren om het echt te willen aanpakken. En dat is weer een voorwaarde voor een betrokken inzet èn de katalysator voor het behalen van de gewenste resultaten.
 
Lijkt dit je interessant? Wil je als leidinggevende met mij sparren over de mogelijkheden? Plan dan een vrijblijvend gesprek met mij in. Ik vertel je graag over mijn ervaringen met dit instrument en over de mogelijkheden.

Werkenergieanalyse®

Hoe je het proces van een ongewenste situatie naar gewenste in beweging zet, kan een uitdaging zijn. Het goede nieuws is dat je dit proces met de inzet van de Werkenergieanalyse® kunt faciliteren!

Het mooie van de Werkenergieanalyse is dat door het invullen en bespreken ervan, een algemeen gevoel van onrust of ontevredenheid in kleinere partjes opdeelt. Door die kleinere partjes wordt het probleem voor betrokkene(n) inzichtelijk en overzichtelijk, waardoor ook de mogelijke oplossingen (bijna) als vanzelf duidelijk zullen worden. Dit inzicht in combinatie het actieplan, dat tijdens het coachgesprek gemaakt wordt, zal de intrinsieke motivatie bij de medewerker/het team goed aanwakkeren om het echt te willen aanpakken. En dat is weer een voorwaarde voor een betrokken inzet èn de katalysator voor het behalen van de gewenste resultaten.
 
Lijkt dit je interessant? Wil je als leidinggevende met mij sparren over de mogelijkheden? Plan dan een vrijblijvend gesprek met mij in. Ik vertel je graag over mijn ervaringen met dit instrument en over de mogelijkheden.

Resultaat Werkenergieanalyse®

 1. De medewerker heeft inzicht in zijn/haar energie- en stressbronnen op organisatie-, functie- en persoonlijk niveau en gaat hiertussen verbanden zien. De diepere laag van een probleem wordt zichtbaar.

 2. De medewerker krijgt inzicht op welke aspecten hij/zij wel of geen invloed heeft en welke toekomstige acties wel/niet gewenst en effectief zijn.

 3. Op basis van de analyse en het coachgesprek, maakt de medewerker zijn eigen actieplan, met daarin een beschrijving van de pijnpunten en welke daarvan prioriteit krijgen bij de aanpak, zodat een betere werkenergiebalans gerealiseerd wordt. De intrinsieke motivatie om het probleem aan te pakken wordt hiermee geactiveerd. De medewerker / het team herpakt de eigen regie.

 4. Met de analyse en het prioriteitenplan in de hand kan de medewerker / het team het gesprek met de leidinggevende/HR-manager aangaan. De ervaring leert dat zij dit gemakkelijker vinden, met de data van de Werkenergie-analyse bij de hand.

 5. Als blijkt dat het werk of de organisatie niet meer bij de medewerker passen, dan is de twijfel daarover weggenomen en kan de medewerker starten met netwerken of solliciteren.

Werkenergieanalyse®

Analyse, Coachgesprek & Actieplan
495,- excl. btw
 • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
 • Eigen regie medewerker/team centraal
 • Inzicht in energie- en stressbronnen op organisatie-, functie- en persoonlijk niveau
 • Inzicht in niet-helpende overtuigingen en gedragspatronen
 • Haalbare doelen stellen en betere keuzes maken
 • Aanwakkeren intrinsieke motivatie om het aan te pakken = voorwaarde voor betrokken inzet + katalysator voor behalen gewenste resultaten
 • Direct een actieplan om met de leidinggevende of HR te bespreken en om mee aan de slag te gaan
 • Doelgericht leren sturen van de eigen ontwikkeling + loopbaan
Populair

Ervaringen van anderen:

Stappenplan - Zo gaan we te werk

Stap 1 - invullen online vragenlijst

De medewerker vult een digitaal document in met open vragen en schaalvragen , die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek; duur ± 45 min.

Stap 2 - Persoonlijke rapportage

Na afronding van de vragenlijst, ontvangt de medewerker meteen het persoonlijke rapport met de diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid in zijn of haar e-mailbox, zodat hij/zij zich goed op het coachgesprek kan voorbereiden.

Stap 3 - Persoonlijke coachgesprek

In het coachgesprek worden de resultaten besproken en wordt duidelijk welke vervolgstappen op de afgesproken doelgebieden wenselijk zijn. Dit coachgesprek kan desgewenst ook via Zoom of Skype plaatsvinden. Het coachgesprek duurt 1,5 à 2 uur.

Stap 4 - Actieplan

Op basis van de analyse en het coachgesprek maakt de medewerker zijn eigen actieplan, met daarin een beschrijving van de pijnpunten en welke daarvan prioriteit krijgen bij de aanpak, zodat een betere werkenergiebalans gerealiseerd wordt. De intrinsieke motivatie om het probleem aan te pakken wordt hiermee geactiveerd. De medewerker herpakt de eigen regie.

Door de Werkenergieanalyse® kreeg ik eindelijk goed inzicht in wat nu het allerbelangrijkste is om mee aan de slag te gaan!

- Sanne, 33 jaar

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Mail me dan op info@contenttalentnederland.nl

De medewerker krijgt hiervoor vooraf duidelijke instructies. Mijn advies aan de medewerker zal zijn om niet meteen te beginnen met het invullen van de analyse, maar dat hij/zij de komende week eerst stilstaat bij de taken die hij/zij in zijn/haar functie allemaal uitvoert en hoe hij/zij zich hierbij voelt. Geven bepaalde functietaken spanning? Hoe vaardig voelt hij/zij zich in die taak? Hoe uitdagend is die taak? Hoeveel uur per week is hij/zij met die taak bezig? Het is de bedoeling dat de medewerker pas nà deze bewustwording de analyse gaat maken, want dat vergemakkelijkt het invullen en zorgt ervoor dat de antwoorden ook beter kloppen met hoe het in de praktijk echt is, zo is mijn ervaring.

Na aankoop, op werkdagen ontvangt je medewerker binnen 24 uur een onlinecode in zijn/haar e-mailbox. De medewerker bepaalt zelf het moment waarop hij/zij de analyse wil maken (lees ook het antwoord op de vraag hierboven over hoe de medewerker zich het beste op de invulling van de analyse kan voorbereiden). Zodra de analyse gemaakt is, krijgt de medewerker toegang tot een online agenda en plant hij/zij zelf een datum en tijd voor het coachgesprek in. Het coachgesprek duurt 1,5 à 2 uur. In de agenda wordt 2 uur gereserveerd.