Disclaimer

Wij verzoeken je onderstaande tekst zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stem je automatisch in met de inhoud hiervan.

De pagina’s en overige inhoud van onze website (inclusief de software voor deze website) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle auteursrechten van de website zijn in beginsel eigendom van Content Talent. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Content Talent. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.
Content Talent wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke (directe of indirecte) schade of verliezen, zulks in de ruimste zin des woords, ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken.
Content Talent streeft ernaar alle documenten en bestanden die zij op deze website plaatst voorafgaand aan de plaatsing te controleren op virussen. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze documenten en bestanden geen virussen bevatten en Content Talent aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies, zulks in de ruimste zin des woords, als gevolg van eventuele virussen.

Deze website bevat (eventueel) links naar websites of webpagina’s van derden. Content Talent heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites. Zij is dan ook niet verantwoordelijk voor deze inhoud en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade of verlies zulks in de ruimste zin des woords, die je eventueel lijdt door het bezoeken van deze sites of webpagina’s. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Daarnaast kan deze website op elk moment zonder voorafgaande mededeling worden gesloten.

Content Talent behoudt zich het recht voor de onderhavige tekst te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden bij het plaatsen daarvan op deze website direct van kracht. De inhoud van deze tekst zal in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.