Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Als u onvoldoende zelfredzaam bent of als u problemen ondervindt bij uw deelname aan de maatschappij, dan kan uw gemeente voor u de benodigde ondersteuning indiceren via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Missie

Wij bieden professionele, flexibele en resultaatgerichte begeleiding aan volwassenen (18+), die ondersteuning nodig hebben ter verbetering van hun zelfredzaamheid op één of meerdere levensgebieden. Voor het leveren van deze zorg hebben wij en contract met de 14 Samenwerkende Twentse Gemeenten afgesloten. Onder deze samenwerking vallen de volgende gemeentes: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Wierden en Twenterand.

WMO

Visie

Wij willen het beste uit mensen naar boven halen door aan te sluiten bij wat ze wèl kunnen. Daarnaast geloven wij dat er voor elk mens een plek in de maatschappij is, die recht doet aan wie hij/zij is en wat hij/zij kan en wat hij/zij wil. Ook zien wij een warme, professionele vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider als een voorwaarde, waaronder een mens tot groei en ontwikkeling kan komen. Daarbij doen we wat werkt! Wij hebben ervaring met een breed scala aan coachingstechnieken die op de dieper gelegen niveaus tot inzichten leiden. Dit inzicht is een voorwaarde voor gedragsverandering.

Doelgroep

Onze begeleiding past goed bij de gemiddeld tot bovengemiddeld slimme volwassene (18+), die verbaal sterk is, maar die het, ondanks dat, op dit moment nog onvoldoende lukt om zijn/haar leven op één of meerdere levensgebieden op orde te krijgen.
Doordat onze doelgroep verbaal zijn/haar woordje zo goed kan doen, lijkt er in eerste niets met hem/haar aan de hand te zijn en dat hij /zij het wel redt. Maar: welke kwetsbaarheid zit er onder al die taal? Hoe komt het dat het ondanks het goede denkvermogen en de verbale vaardigheden, toch nog onvoldoende lukt om in de samenleving te participeren en zelfredzaam te leven?

Wie is Joke?

Mijn roots liggen in het basisonderwijs. Daarnaast heb ik ruim 20 jaar ervaring als loopbaancoach en heb ik veel ervaring met specifieke doelgroepen in relatie tot opleiding en werk. Om bij het opheffen van innerlijke blokkades meer voor mensen te kunnen betekenen, heb ik diverse aanvullende coachopleidingen gevolgd, waarmee ik snel diepgaande inzichten kan bereiken:

Voice Dialogue
Voice Dialogue is gebaseerd op psychologie van de ikken. Deze theorie beschrijft hoe mensen door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten gestuurd worden, waarmee de coach apart in gesprek kan gaan. Zo leert iemand zijn innerlijke krachtenveld goed kennen en zichzelf beter aansturen. Voice Dialogue is een avontuurlijke en niet-oordelende methode, die tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten leidt. 
                                                               

Strategisch Coachen
Met een matrix brengt cliënt zelf zijn probleem in kaart. Dit geeft veel inzicht en daarmee ook op oplossingen. Aangevuld met technieken die ik in kan zetten als iemand voor een moeilijke beslissing staat (intern management-team) of voor het opruimen van oude scriptbesluiten (dit zijn besluiten die iemand als kind ooit genomen heeft, maar die in het hier en nu niet meer werken), lukt het vaak om geblokkeerde energie vrij te maken, waarna in praktijksimulaties met nieuw gedrag geoefend kan worden. De kans op succes in de praktijk daarna is groot.

Begeleidingsgebieden

Persoonlijke ontwikkeling
Communicatieve vaardigheden, zelfvertrouwen, assertiviteit, gedragsverandering.

Dagbesteding/-indeling, scholing & werk
Sport, hobby, opleiding, studieplanning, vrijwilligerswerk of andersoortige dagbesteding, solliciteren, betaald werk. Dagstructuur, afspraken maken/nakomen, plannen, agendabeheer.
Financiën
Budgetteren, tijdig rekeningen betalen, andere keuzes m.b.t. geldbesteding.
Leefomgeving
Huisvesting, zelfredzaamheid, begeleiding bij praktische vaardigheden, contacten binnen gezin, met familie, vrienden & buren.
Administratie en instanties
Postbeheer en archivering. Communicatie met instanties of meegaan naar instanties.

Waarom Content Talent?

  • Samenwerking & korte lijnen met therapeutencollectief TopPsySo te Borne (EMDR).

WMO

 

  • Uitgebreide expertise en ervaring in huis voor Loopbaancoaching, Testafname (persoonlijkheid, interesse etc) en Jobcoaching. Door deze expertise hebben wij sneller de focus op opleiding en/of (on)betaald werk. Ruime ervaring met specifieke doelgroepen.
  • Veel ervaring met een breed scala aan coachingstechnieken die bij de cliënt op dieper gelegen niveaus tot inzichten zal leiden. Inzicht is de basis voor gedragsverandering. Wij doen wat werkt!
  • In onze cliëntbenadering combineren wij het onvoorwaardelijk naast iemand staan met liefdevolle confrontatie: de voorwaarden waaronder een mens tot groei en ontwikkeling kan komen.