Outplacement

Outplacement betekent dat u bij uw huidige werkgever gaat vertrekken omdat u wilt of omdat u moet.
Afscheid nemen is dan onvermijdelijk, maar vooral ook pijnlijk. Outplacement helpt u het verlies van uw baan te verwerken en te ontdekken op welke wijze u uw loopbaan kunt vervolgen. Dit kan ook tot een (her)nieuw(d)e ontdekking van uw unieke talenten en kwaliteiten leiden. Dan betekent het verlies van uw baan niet het einde, maar juist de start van een nieuw begin!

Content Talent helpt u bij het proces van verwerken, (her)ontdekken van de eigen kracht en het vormgeven van uw eigen persoonlijke koers richting uw nieuwe baan.

U kunt op particuliere basis, maar ook in samenspraak met uw werkgever een outplacement starten.
Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze
Een outplacement start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin ruimte is voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en vragen. Is er een ‘klik’ dan volgt een intakegesprek en stellen we in overleg de inhoud en duur van de begeleiding vast.
Uw traject is altijd maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke behoeftes en wensen. In grote lijn bestaat een outplacementtraject meestel uit de verwerking van het verlies van uw huidige baan en een zelfanalyse waarin uw talenten en passies centraal staan. Vervolgens kijken we in welke richting deze (her)ontdekte talenten en passies wijzen. Aansluitend komen arbeidsmarktoriëntatie, netwerken, solliciteren en baanverwerving aan de orde.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.

Ook onze producten Algemeen onderzoek Loopbaan, Loopbaanonderzoek met TSI en ons Intensief Koersonderzoek kunnen als mogelijk onderdeel in het outplacementtraject worden opgenomen.