TSI inzetten bij werving en selectie – een ‘benchmark’proces

De ene baan vraagt om andere kwaliteiten dan de andere. In elke medewerker schuilt zowel een toptalent als een 'poor performer'.
Natuurlijk spelen kennis, kunde en ervaring hierin een rol, maar vaak heeft het verschil tussen goed en slecht functioneren, tussen plezier in het werk en demotivatie meer te maken met ons gedrag en onze drijfveren dan met wat we kunnen.

De professionele, geautomatiseerde TSI-profielen verschaffen u snel inzicht in het 'hoe & waarom' van het handelen van (toekomstige) medewerkers.
Met behulp van de TSI-analyses bent u in staat om de softskills van uw (vacante) functie èn die van uw (toekomstige) medewerker objectief te meten en matchen.
U kunt daarmee vaststellen wie het meest succesvol in dèze functie binnen ùw bedrijf zal zijn.

Dit inzicht stelt u in staat medewerkers daar te plaatsen waar ze tot hun recht komen en ze te motiveren tot het leveren van optimale prestaties. Kortom: TSI-profielen verschaffen u inzicht in uw medewerkers.

Werkwijze een functie ‘benchmarken’
Om de vereiste sofskills van een functie binnen uw bedrijf vast te kunnen stellen, moet de functie eerst gebenchmarkt worden. Aan dit proces nemen een aantal sleutelpersonen van uw bedrijf deel, die goed zicht op de functie hebben. Content Talent is de procesbegeleider.

Het benchmarken begint met het beantwoorden van de vraag waarom de organisatie bereid is om deze functie, met het jaarsalaris dat er voor staat, te belonen?
Met andere woorden: wat is het bestaansrecht van de functie?

Vervolgens brengen de sleutelpersonen onder begeleiding in kaart, welk gedrag daadwerkelijk vereist is om deze functie met succes en plezier te vervullen. Op dezelfde wijze worden de beloonde drijfveren van de functie en de cultuur van de organisatie in kaart gebracht.
Dit resulteert in een functieprofiel op basis van gedrag: Werken In Stijl - WIS en een functieprofiel op basis van drijfveren: SI-Waardevol Werken – WW.
We hebben nu een gedrag- en drijfverenprofiel voor dèze functie binnen ùw bedrijf.

Aansluitend worden bij twee of drie potentiële kandidaten verkorte gedrag- en drijfverenanalyses afgenomen:
de TSI - Persoolijke Kwaliteiten Scan.
Daarna wordt bekeken in hoeverre de persoonlijke profielen van de potentiële kandidaten met het gebenchmarkte functieprofiel van de organisatie matcht en wat de beste match is. Dit is een objectieve meting.
Ook kan met behulp van de profielen worden bekeken in hoeverre verschillen tussen mens en functie met aanvullende coaching en/of training al dan niet overbrugbaar zijn.
De vragen uit de analyserapporten voor een criteriumgericht interview, maken het selectieproces compleet. U kunt nu definitief beslissen wie u als meest geschikte persoon voor de functie binnen uw bedrijf gaat aannemen.

Het resultaat is maximaal profijt van de juiste persoon op de juiste plaats!

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.