Productsoorten TSI

1. TSI-gedragsanalyse - Reguliere versie
De Gedragsanalyse brengt in relatie tot werk binnen een half uur een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van uw voorkeursgedrag en uw gemaskerd/aangepaste gedrag in beeld. Gedrag is de manier waarop u reageert en handelt, bijvoorbeeld doortastend direct of juist doordacht, gevoelmatig of afwachtend. Het profiel geeft inzicht in uw waardevolle gedragseigenschappen, maar ook waar eventueel aanvullende training op nodig is. Dit inzicht kan u helpen om succesvoller in uw werk te zijn. De TSI-Gedragsanalyse is naast de reguliere uitvoering ook beschikbaar in speciale uitvoeringen bestemd voor functionarissen in verkoopfuncties – versie Sales of op sleutelposities – versie Executive.

De rapportage van 23 pagina's bevat de volgende onderdelen

 • algemene kenmerken
 • waarde voor de organisatie
 • communicatiechecklist
 • don’ts in de communicatie
 • communicatietips
 • ideale werkomgeving
 • perceptie: hoe ziet u uzelf en hoe anderen u zien
 • basisstijl gedrag
 • gemaskerde/aangepaste gedrag (responsstijl)
 • sleutels tot motivatie
 • sleutels voor effectief management
 • aandachtspunten
 • grafische weergave van uw basisstijl t.o.v. uw responsstijl
 • grafische weergave van uw gedragstijl in een gedragscirkel, dat uw gedrag  t.o.v. anderen positioneert. Dit geeft een beeld van uw rol en gedragstype binnen een team. Dit inzicht kan u helpen strategieën en tactieken te ontwikkelen, waardoor uw functioneren binnen een team beter en effectiever wordt.


2. Werkgerelateerde Drijfveren Analyse
Inzicht in onze drijfveren kan u helpen te begrijpen waarom u de dingen doet die u doet. Waar gedrag iets zegt over de manier waarop u reageert en handelt, zeggen drijfveren iets over de reden dat u reageert, de reden van uw gedrag. Uw drijfveren vormen bij wijze van spreken de motor achter uw gedrag en geven er tegelijkertijd richting aan. Drijfveren zeggen iets over wat u in het leven belangrijk vindt en wanneer u geneigd bent om in actie te komen.
De Werkgerelateerde Drijfveren Analyse meet zes basale drijfveren. Elke drijfveer voorziet in een bepaalde innerlijke behoefte van een mens.

Drijfveer

Heeft de behoefte om

Intellectueel

te weten

Praktisch

investeringen terug te verdienen

Esthetisch

balans te vinden

Sociaal

te helpen

Individualistisch

macht uit te oefenen

Traditionalistisch

orde te scheppen

Met de drijfverenanalyse krijgt u meer inzicht in de drijfveren die voor u belangrijk zijn, en komt u meer te weten over de unieke kwaliteiten die u een organisatie of werkomgeving te bieden heeft, maar ook in wat voor soort werkomgeving u het beste tot uw recht zult komen.

De rapportage van 27 pagina's bevat de volgende onderdelen

 • Een rapportagedeel waarin ieder van de zes drijfveren en wat ze voor u kunnen betekenen, uitgebreid aan bod komen. Er wordt volgens een vaste indeling gerapporteerd:
  • algemene kenmerken
  • waarde voor de organisatie
  • sleutels tot management en motivatie
  • training, ontwikkeling en leren
  • aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling.
 • Een rapportagedeel over normen en vergelijkingen, waarin duidelijk staat aangegeven hoe uw drijfveren zich tot de Nederlandse gemiddelden verhouden.
 • Een Drijfveren Grafiek.
 • Een Drijfveren Wiel.
 • Een actieplan om uw individuele kwaliteiten in kaart te brengen, maar ook om u in uw persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren.
 • Een Teambuilding samenvatting, om het u makkelijk te maken bepaalde informatie met anderen te delen.


3. Het TSI-Combiprofiel Gedrag en Drijfveren
In dit profiel worden een losse TSI-Gedragsanalyse en een losse TSI-Drijfverenanalyes, in één rapportage samengebracht. In principe is er geen samenhang tussen gedrag en drijfveren. Gedrag en drijfveren kunnen elkaar wel versterken, verzachten of in evenwicht houden.


4. TSI-gedragsanalyse – versie Executive
Deze analyse is voor u geschikt als u een functie op een sleutelpositie bekleedt. Het profiel geeft binnen een half uur een eerlijk en objectief beeld van de manier waarop u zaken aanpakt. Daarmee is de analyse een zeer nuttig hulpmiddel als u actief met het ontwikkelen van uw persoonlijke effectiviteit en met het bereiken van uw professionele doelstellingen bezig wilt zijn.


5. TSI-gedragsanalyse – versie Sales
Deze analyse geeft inzicht in de individuele verkoopstijl van een verkoper. De TSI-Gedragsanalyse Sales, analyseert en beschrijft de manier waarop de verkoper het verkoopproces benadert, welke producten en klanten hem of haar goed liggen, hoe hij of zij zich presenteert, omgaat met bezwaren, afsluit en aan relatiebeheer doet. Kortom: de TSI-Gedragsanalyse Sales biedt binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van de unieke aanpak van een verkoper heeft en biedt daardoor zowel de verkoper als de verkoopmanager houvast bij het bereiken, consolideren en uitbouwen van verkoopsucces.


6. TSI TriMetrix-TalentenPlusProfiel
Een talent is een natuurlijke begaafdheid of bekwaamheid tot iets, ook wel een gave genoemd. Een talent vertelt iets over wat u van nature gemakkelijk afgaat. Het kost u meer energie om een talent te laten zien dat u minder goed ontwikkeld heeft, dan een talent dat u van nature gemakkelijk afgaat. Anders gezegd: van nature bent u het meest effectief als u uw talenten in uw werk kunt gebruiken.
Het TriMetrix Talenten Plusprofiel rangschikt naast gedrag en drijfveren ook 23 belangrijke persoonlijke talenten in aflopende volgorde en legt daarmee bloot waar uw belangrijkste kwaliteiten liggen. Daarnaast brengt deze analyse uw gedrag en drijfveren in kaart.
Gedrag, drijfveren en talenten hebben hun wisselwerking met de buitenwereld, met de externe omgeving. Maar ook binnen het innerlijke systeem van een mens werken de krachten van gedrag, drijfveren en talenten op elkaar in en kunnen deze aspecten elkaar ondersteunen, versterken of verzachten. Maar deze drie aspecten kunnen ook met elkaar conflicteren/elkaar tegenwerken, waardoor innerlijke spanningen en energielekken ontstaan.

De rapportage van 21 pagina’s bevat de volgende onderdelen

 • rangschikking 23 persoonlijke talenten in aflopende volgorde met omschrijving
 • persoonlijke interesses, normen, waarden en attituden (drijfveren)
 • gedrag (8 gebieden)
 • toelichting op persoonlijke talenten: uw top 7 omschreven
 • korte toelichting op drijfveren
 • korte toelichting op gedrag
 • grafische weergave van de drie denkdimensies extern en intern: de dimensionale balans
 • overzicht 36 werkgerelateerde kerntalenten
 • rangschikking van 67 kerntalenten van hoogste naar laagste score geordend.
 • rangschikking 67 kerntalenten in alfabetische volgorde.


7. Een combinatie van het TSI Persoonlijk TalentenPlusProfiel + de uitgebreide TSI Gedrag- en Drijfverenalyse
Dit is een combinatie van de onder no. 3 en no. 6 genoemde profielen: een combinatie van de TSI-Gedrag- en Drijfverenanalyse met de rapportage van 56 pagina’s en het TSI-Persoonlijke Talenten Plus Profiel met de rapportage van 21 pagina’s.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.
De coach van Content Talent kan u inhoudelijk meer over de analyses vertellen en u voorbeeldrapportages laten zien. De TSI-analyses zijn objectieve en gevalideerde meetinstrumenten. Bij theoretische grondslag kunt u meer over de wetenschappelijke achtergrond van TSI lezen.