Personeelsadvies & Talentmanagement

Het managen van personeel en talent is te vergelijken met het in de lucht houden van een vlieger.
De vliegeraar met het vliegertouw zijn de managers van de organisatie.
De vlieger het instrumentarium van de organisatie.
De wind met haar luchtdeeltjes staan voor de individuele medewerkers, de talenten.
De turbulentie in de lucht stelt de dynamiek op de arbeidsmarkt voor.

Uw organisatie heeft nu, maar ook op de lange termijn behoefte aan gemotiveerde medewerkers.
In een economisch moeilijk klimaat en onder druk van ontgroening en vergrijzing is een doordacht beleid voor het aantrekken van personeel, maar ook voor duurzame inzetbaarheid en het binden en boeien van uw medewerkers, belangrijker dan ooit te voren.
Dat is moeilijk en onzeker, want werknemers worden steeds mobieler, maar het is wel de manier om de toekomst van de organisatie veilig te stellen.

Enkele kernvragen rondom deze thema’s zijn

 • Wat zijn de doelen van uw organisatie op de korte en de lange termijn in operationeel en economisch opzicht? Waar staat uw organisatie voor? Wat verbindt de medewerkers?
  Welke behoefte aan personeel vloeit hier uit voort?
 • Wat voor talenten heeft uw organisatie nu en in de toekomst eigenlijk nodig?
 • Heeft u voldoende talent in huis om de toekomst van uw organisatie veilig te stellen?
 • Lukt het de u om de juiste medewerkers aan te trekken, te (blijven) boeien en binden?
 • Hoe ontwikkelt en behoudt u talent voor uw organisatie en hoe herkent u eigenlijk sluimerend talent?
 • Lukt het u om talent uit het vergrijzend personeel te halen?
 • Hoe geeft u opvolging aan ontwikkeltrajecten die medewerkers hebben doorlopen?
 • Benut u het potentieel van uw medewerkers optimaal?
 • Lukt het u om mensen vanuit hun intrinsieke motivatie te laten werken?
 • Lukt het u om de uniciteit van mensen te respecteren en te ontwikkelen?
 • Behaalt u met uw personeel de optimale productiviteit?

Content Talent is uw gesprekspartner bij het selecteren, ontwikkelen en behouden van de medewerkers waarmee u de toekomst van uw organisatie veilig stelt.
Met onze kwalitatieve en gebruikersvriendelijke instrumenten, brengt u uw functies scherper en objectiever in beeld, zodat u uw (toekomstige) medewerkers gerichter en objectiever kunt werven en selecteren en met meer succes in hun rol kunt coachen.

Onze tools stellen organisaties in staat om maximaal van het aanwezige en toekomstige talent te profiteren.
Zo haalt u eruit, wat erin zit!

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.