Mogelijke onderdelen voor een re-integratietraject

 • Verwerking verlies huidige baan - overwinnen van gevoelens van machteloosheid, zodat de regie over de eigen situatie (her)nomen kan worden.
 • Persoonlijke oriëntatie - inzicht krijgen in uw persoonlijke kwaliteiten, eigenschappen en vaardigheden.
 • Beroepskeuzetesten en/of ander aanvullend onderzoek
 • TSI-Analyses
 • Aanvullende coaching bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke effectiviteit, timemanagement, assertiviteit, versterken zelfvertrouwen, grenzen bewaken, conflicthantering, omgaan met perfectionisme, communicatie en samenwerken.
 • Arbeidsmarktverkenning - waar liggen voor u haalbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
 • Ontwikkelen of verbeteren - sollicitatievaardigheden, persoonlijke presentatie, eigen kansen leren creëren.
 • Netwerken - uw netwerk in kaart brengen, activeren en onderhouden.
 • Opleiding - extern ingekochte cursus of kortdurende opleiding.
 • Arbeidsmarktbewerking - ondersteuning bij uw sollicitatie activiteiten.
 • Bemiddeling - ingangen creëren bij interessante werkgevers.
 • Vacaturesearch - meezoeken naar passende vacatures.
 • Jobhunting - voordragen op concrete vacatures.