Mogelijke onderdelen bij training/ begeleiding Jobmarketing

 • Kwaliteiten en vaardigheden STAR – ken uw kracht; bewustwording van uw specifieke kwaliteiten voor de beoogde baan en deze op de STAR-wijze leren presenteren.
 • Arbeidsmarktverkenning – weet wat u wilt en waar uw kansen liggen; haalbare mogelijkheden op de arbeidsmarkt; opstellen persoonlijk arbeidsmarktplan.
 • 2 minutes of fame – uw persoonlijke elevatorpitch.
 • CV – opbouw, wat moet er in, wat kan er in. Foto op CV? soorten CV’s; Lay-out; woordgebruik; uitnodigend; lengte; overzichtelijkheid.
 • Vacature-analyse – zelfbeeld afgezet tegen functiebeeld; compensatie op gemiste punten bieden.  
 • Telefoneren – wel of niet bellen; belscript.
 • Sollicitatiebrief – effectieve brief; open sollicitatiebrief; gerichte sollicitatiebrief.
 • Sollicitatiegesprek -  voorbereiding; kleding; te verwachten vragen en mogelijke antwoorden;  moeilijke vragen; vragen die u zelf kunt stellen; 1e gesprek; 2e gesprek; do’s en don’ts; omgaan met afwijzingen.
 • Salarisonderhandelingen
 • Social Media – bent u aanwezig op het internet. Zo ja, hoe? Rol social media bij solliciteren en online netwerken; LinkedIn; verbetertips profiel.
 • Persoonlijke presentatie – ontwikkelen of verbeteren van presentatie; voorstellen; lichaamstaal; houding; uiterlijk; kleding; spreken (toon, volume); STAR; elevatorpitch.
 • Solliciteren 50+ - hoe doorbreekt u het grijze plafond.
 • Netwerken – waarom u moet netwerken; uw netwerk in kaart brengen, activeren en onderhouden; elevatorpitch.
 • Sollicitatiebegeleiding - ondersteuning bij uw sollicitatie activiteiten: brieven nakijken, aanreiken geschikte vacaturesites, search-agents aanmaken, gesprekken oefenen.
 • Bemiddeling - ingangen creëren bij interessante werkgevers.
 • Vacaturesearch - meezoeken naar passende vacatures.
 • Jobhunting - voordragen op concrete vacatures.