Loopbaanonderzoek met TSI

Een TSI gedrag-, drijfveren- en/of talentenanalyse (TriMetrix) kan aanvullend op een loopbaancoachingstraject meerwaarde bieden. Het is een geschikt hulpmiddel om snel inzicht in uzelf en uw kracht te krijgen. Ook kunnen de analyses u meer zicht op de oorzaken van eventuele functioneringsproblemen en/of arbeidsvoldoening geven.
TSI kan u bij het nemen van beslissingen over de richting van uw verdere loopbaan ondersteunen.

Enkele voorbeelden van situaties waarbij de inzet van TSI zinvol kan zijn

  • Als u sneller door het keuzeproces wilt gaan: met de analyses wordt u in een zeer korte tijd duidelijk wat u motiveert en waar uw kracht ligt en welke talenten u ter beschikking staan. Daarnaast geven de analyses u inzicht in uw valkuilen.
  • Als u meer zicht op uw manier van denken en uw persoonlijke denkfilters wilt krijgen. Met andere woorden: op welke wijze neemt u de werkelijkheid van alledag waar? Hoe komt deze werkelijkheid bij u binnen? Welke softskillmatige talenten komen hier uit voort? 
  • Als u uw zelfvertrouwen een boost wil geven.
  • Als u moeilijk kunt kiezen omdat u het gevoel heeft dat tegenstrijdige interne krachten met tegenstrijdige boodschappen u verschillende kanten op trekken.
  • Bij ingewikkelde loopbaanvragen, bijvoorbeeld als u meerdere malen in uw werk bent vastgelopen en u opnieuw vastlopen wilt voorkomen.
  • Als u nieuwe motivatie- en inspiratiebronnen binnen uzelf op wilt sporen of ongekende kanten over uzelf wilt ontdekken.
  • Als u het gevoel heeft dat u in uw huidige functie niet lekker functioneert en u ziekmelding wilt voorkomen. U wilt de oorzaken van de spanning opsporen en oplossen.
  • Als u de oorzaken van conflicten of communicatieproblemen wilt onderzoeken.

De coach van Content Talent kan u inhoudelijk meer over de analyses vertellen. Daarnaast kunnen we u vertellen of bij uw specifieke vraag de inzet van een TSI- of TriMetrixanalyse van meerwaarde kan zijn. U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.
Bij productsoorten TSI kunt u meer over de diverse soorten TSI-analyses lezen en wat elke analysesoort precies meet. Ook kunt u op deze pagina voorbeeldrapportages bekijken. TSI en TriMetrix zijn objectieve en gevalideerde meetinstrumenten. Bij theoretische grondslag kunt u meer over de wetenschappelijke achtergrond van TSI en TriMetrix lezen.

U kunt de analyses op particuliere basis, maar ook in samenspraak met uw werkgever of uitkeringsinstantie opstarten. Een onderzoek met TSI kan als losstaand product, maar ook aanvullend op een ander loopbaancoachingstraject of persoonlijke coaching gestart worden.

Werkwijze
We starten met een vrijblijvend en oriënterend kennismakingsgesprek. Als het klikt plannen we een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek brengen we de huidige situatie en vragen in kaart en stellen we doelen vast. We bekijken tevens of een TSI-analyse in uw specifieke situatie van toegevoegde waarde is. Een onderzoek met een volledige TSI gedrag- en drijfverenanalyse bestaat, naast het intakegesprek, uit drie gesprekken van 1,5 tot 2 uur. In geval van een enkele analyse zijn naast het intakegesprek twee aanvullende gesprekken nodig. In de tussenliggende periodes werkt u aan huiswerkopdrachten. Afhankelijk van het soort onderzoek en wat in uw situatie gewenst is, vraagt dit, inclusief alle nabesprekingen, een doorlooptijd van ongeveer 3-5 weken.

Na afloop van het algemeen onderzoek loopbaan is aanvullende coaching mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke coaching, jobmarketing, re-integratie of outplacement.

U bent welkom voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.