Logo en naam

Het logo van Content Talent verbeeldt de match tussen mens en functie.
De mens van binnenuit gemotiveerd. De functie die daarbij aansluiting vindt.
En andersom.
De functie vanuit de kernwaarden, doelen en strategie van de organisatie beschreven. De mens die daarbij aansluiting vindt.
Kernwoorden daarbij zijn: energie, balans, wederzijds belang, connectie:
wanneer deze zaken tussen mens en functie aanwezig zijn, dan heeft de organisatie een Talent Content en is de mens een Content Talent.
De gebruikte kleuren in het logo zijn afgeleid van de vier kleuren voor de vier
DISC - gedragstijlen, zoals de TSI-gedragsanalyse deze gebruikt.