Intensief Koersonderzoek

Het koersonderzoek vormt een speciaal onderdeel van onze loopbaancoaching. Dit is een passend traject als u behoefte heeft aan een meer diepgaande heroriëntatie op uw loopbaan.
Wat zijn uw talenten? Hoe wilt u deze inzetten? Welke belemmeringen ervaart u om hiermee aan de slag te gaan? U maakt keuzes, leert met dilemma’s omgaan en ontdekt waar u energie van krijgt.

Tijdens het koersonderzoek vormt uw levensverhaal vertrekpunt. Het terugkijken naar waar u vandaan komt, levert een eindeloze schat aan sleutels voor de toekomst op. In uw levensverhaal vindt u aanwijzingen voor uw persoonlijke thema's, uw kwaliteiten en valkuilen.
In het biografiegesprek helpen wij u bij het vinden van de rode draden in uw levensverhaal en de betekenis daarvan voor de situatie waarin u zich nu bevindt. Vanuit bewustwording en verheldering kunt u nu bewust kiezen: zo verder gaan of voortaan anders.

Daarnaast staan we stil bij

  • (achterhaalde) overlevingsscenario’s
  • (belemmerende) overtuigingen
  • kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
  • in contact komen met wat energie neemt en waar u energie van krijgt
  • drijfveren
  • wensen en verlangens voor de toekomst.

We besteden aandacht aan uw persoonlijke voorwaarden voor zingeving en vitaliteit en helpen u deze inzichten naar een inspirerend en vitaal beroepsperspectief te vertalen. Dit kan tot de keuze voor een bekend beroep in een nieuwe omgeving, een totaal nieuwe koers of tot de keuze voor zelfstandig ondernemerschap leiden.
Aan het eind van het traject is het u duidelijk welk beroeps- en loopbaanperspectief het meest inspirerend en vitaal voor u is en heeft u een persoonlijk actieplan om die toekomst in de gewenste richting te sturen.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze
Een intensief koersonderzoek start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Is er een ‘klik’ dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek, waarin we uw huidige situatie en uw vragen in kaart brengen. In het koersonderzoek staat zelfonderzoek centraal. De loopbaancoach is hierin procesbegeleider. Inclusief intakegesprek bestaat het intensief koersonderzoek zes gesprekken van ongeveer 1,5 uur. De gesprekken vinden om de 2 à 3 weken plaats. In de tussenliggende periodes werkt u aan huiswerkopdrachten. 
Het onderzoek vraagt een doorlooptijd van 3 maanden en vooral tijd om de opdrachten te maken.

Na afloop van het koersonderzoek is aanvullende coaching mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke coaching, jobmarketing, re-integratie of outplacement.

U bent welkom voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.