Uitgangspunten beroepsprofiel Noloc

Diepgaande kennis en ervaring op het gebied van mensgerichte vakken, loopbaan en arbeidsmarkt 

  • •   Heeft minstens één eigen deskundigheidsgebied op basis van een afgeronde  opleiding en bijbehorende ervaring, op HBO of universitair niveau of op basis van gecertificeerde EVC.
  • •   Heeft een globaal beeld van wat er in andere expertisegebieden speelt. Weet waar die expertise te vinden is.
  • •   Is opgeleid en/of ervaren in één van de mensgerichte vakken op HBO-niveau.
  • •   Heeft ruime algemene ervaring en specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional.
  • •   Kan diagnosticeren vanuit een brede kennis van loopbanen en arbeidsmarkt.
  • •   Kan verschillende perspectieven openen doordat hij de paradigma's van zichzelf en van anderen kent.
  • •   Kan beroepen/functies ontleden op basis van benodigde kennis, vaardigheden en attitude en kan deze met opleidingen als ook de menselijke ontwikkeling, behoeftes en motieven in relatie brengen.
  • •   Kan een gidsrol op de arbeidsmarkt vervullen. Is op de hoogte van actuele sociaaleconomische ontwikkelingen en trends en is in hoofdlijnen op de hoogte van wet- en regelgeving inzake arbeidsrecht, werkloosheids- en re-integratiemaatregelen.