De inhoud van de rapportage bij een TriMetrix Persoonlijk TalentenPlusProfiel

Een rapportage bij een TriMetrix Persoonlijk TalentenPlusProfiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • rangschikking 23 persoonlijke talenten in aflopende volgorde met omschrijving
 • persoonlijke interesses, normen, waarden en attituden (drijfveren)
 • gedrag (8 gebieden)
 • toelichting op persoonlijke talenten: de top 7 omschreven
 • korte toelichting op drijfveren
 • korte toelichting op gedrag
 • grafische weergave van de drie denkdimensies extern en intern: de dimensionale balans
 • overzicht 36 werkgerelateerde kerntalenten
 • rangschikking van 67 kerntalenten in aflopende volgorde
 • rangschikking 67 kerntalenten in alfabetische volgorde.
   

Rapportageonderdelen coachingsversie: TriMetix uitgebreid met de complete versie van de TSI Gedrag- en Drijfverenanalyse

U kunt ook voor de coachingsversie van de TriMetix kiezen: de standaardrapportage van 21 pagina's voor het TriMetrixprofiel wordt dan met 56 pagina's op de onderdelen gedrag en drijfveren uitgebreid. Dit levert u totaal 77 pagina's aan informatie op. Onze ervaring is dat na het bespreken van de analyses vaak een bewustwordingsproces op gang komt, van waaruit een natuurlijke behoefte naar ontwikkeling en verandering ontstaat. De analyses werken daardoor als procesversneller in situaties waarin veranderen wenselijk of noodzakelijk is. Na bespreking kunnen de rapportages u bij het samenstellen van een verder coachingstraject of het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan ondersteunen.
De extra rapportage-onderdelen m.b.t. gedrag zijn:

 • algemene kenmerken
 • waarde voor de organisatie
 • communicatiechecklist
 • don’ts in de communicatie
 • communicatietips
 • ideale werkomgeving
 • perceptie: hoe ziet u uzelf en hoe zien anderen u
 • basisstijl gedrag
 • gemaskerd/aangepast gedrag (responsstijl)
 • sleutels tot motivatie
 • sleutels voor effectief management
 • aandachtspunten
 • grafische weergave van de basisstijl t.o.v. de responsstijl
 • grafische weergave van de gedragsstijl in een gedragscirkel, dat het gedrag t.o.v. anderen positioneert. Dit geeft een beeld van de rol en het gedragstype binnen een team. Dit inzicht kan helpen strategieën en tactieken te ontwikkelen, waardoor het individueel functioneren binnen een team beter en effectiever wordt.

  De extra rapportageonderdelen m.b.t. drijfveren zijn:

 • Een rapportagedeel waarin ieder van de zes drijfveren en wat ze voor de persoon betekenen, uitgebreid aan bod komen. Er wordt volgens een vaste indeling gewerkt:
  • algemene kenmerken
  • waarde voor de organisatie
  • sleutels tot management en motivatie
  • training, ontwikkeling en leren
  • aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling.
 • Een rapportagedeel over normen en vergelijkingen, waarin duidelijk staat aangegeven hoe de drijfveren zich tot de Nederlandse gemiddelden verhouden.
 • Een Drijfverengrafiek.
 • Een Drijfverenwiel.
 • Een actieplan om uw individuele kwaliteiten in kaart te brengen, maar ook om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren.
 • Een Teambuilding samenvatting, bedoeld om bepaalde informatie uit de rapportage met anderen te delen.