De inhoud van de rapportage bij een TSI-Gedragsanalyse

Een rapportage bij een TSI-gedragsanalyse bestaat uit de volgende onderdelen:

 • algemene kenmerken
 • waarde voor de organisatie
 • communicatiechecklist
 • don’ts in de communicatie
 • communicatietips
 • ideale werkomgeving
 • perceptie: hoe ziet u uzelf en hoe zien anderen u
 • basisstijl gedrag
 • gemaskerde/aangepaste gedrag (responsstijl)
 • sleutels tot motivatie
 • sleutels voor effectief management
 • aandachtspunten
 • grafische weergave van de basisstijl t.o.v. de responsstijl
 • grafische weergave van de gedragstijl in een gedragscirkel, dat het gedrag t.o.v. anderen positioneert. Dit geeft een beeld van de rol en het gedragstype binnen een team. Dit inzicht kan helpen strategieën en tactieken te ontwikkelen, waardoor het individueel functioneren binnen een team beter en effectiever wordt.