Coaching on the job

Bij coaching on the job bezoeken we uw eigen werkplek.
Het grote voordeel van deze vorm van coaching is dat in de praktijk van alledag het probleem en de oorzaak hiervan veel scherper zijn waar te nemen en duidelijk wordt: het oog ziet in een uur nu eenmaal veel meer dan woorden in een uur kunnen vertellen.

Met coaching on the job leggen we de vinger sneller en specifieker op de “zere plek”. U en uw coach hebben daarbij letterlijk dezelfde situatie voor ogen. De aanpak van het probleem kan daarmee ook specifieker op u en uw werksituatie worden afgestemd. Coaching on the job is daarmee een tijdbesparend en zeer effectief instrument. Het is bij uitstek een middel voor maatwerk!

Vragen voor coaching on the job kunnen bijvoorbeeld zijn

  • Hoe komt het dat het in de communicatie met mijn klant/collega/leidinggevende telkens mis gaat?
  • Hoe kan ik mijn werk beter organiseren, zodat ik het overzicht houd?
  • Hoe kan ik tijdens een vergadering meer van mezelf laten horen?
  • Hoe zorg ik dat ik tijdens een presentatie de aandacht van de luisteraars beter vasthoud?
  • Hoe kan ik als leidinggevende meer gezag uitstralen?

De coach observeert u tijdens uw alledaagse bezigheden of bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering. Soms spitsen de observaties zich op speciale situaties toe, zoals bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek, een lastige klant of een presentatie.
Wat we precies observeren verschilt per vraag en per situatie. We observeren daar waar dit nodig is. Uiteraard stemmen we dit van te voren met u af.

U kunt op particuliere basis, maar ook in samenspraak met uw werkgever of uitkeringsinstantie een traject voor coaching on the job starten.
Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze
Coaching on the job start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ruimte is voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en ontwikkelingsvragen. Is er een ‘klik’ dan volgt een intakegesprek waarin we uw situatie en vragen specifieker in kaart brengen. Ter verduidelijking van de situatie spreken we met u af op welke momenten en in welke situaties wij op het werk zullen observeren.
In het nagesprek kunt u aangeven waar en wanneer u in de geobserveerde situaties problemen ervaart. Ook worden in dit gesprek de coachingsdoelen verder uitgewerkt en het aantal benodigde coachingsgesprekken en werkbezoeken bepaald.
In de vervolggesprekken reflecteren we samen op uw gedrag, werken we aan het verbeteren van uw prestaties in de praktijk en optimaliseren we de inzet van uw kwaliteiten.
Eén op één gesprekken worden afgewisseld met observaties en oefeningen in de praktijk.
U krijgt persoonsgerichte feedback en wordt op ongebruikte mogelijkheden attent gemaakt. U leert hoe u invloed op de situatie kunt uitoefenen en krijgt passende handvatten of methodieken aangereikt.
We doen dat wat nodig is om de vooraf bepaalde doelen te bereiken.

Dit product kan uitbreid worden met een TSI-Gedrag- en/of Drijfverenanalyse. Deze analyse kan tijdens de intakefase en probleemanalyse verhelderend en ondersteunend werken. Daarnaast kan het uw ontwikkeling tijdens het traject positief ondersteunen/versnellen.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek

Na afloop van de coaching is eventueel aanvullende begeleiding mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaancoaching, jobmarketing, re-integratie of outplacement.