Outplacement

Geen werkgever heeft er plezier in om medewerkers te ontslaan. Maar soms kan het niet anders, bijvoorbeeld omdat u moet reorganiseren, uw medewerker niet meer aan de functie-eisen kan voldoen of omdat uw medewerker zich door de veranderde cultuur en organisatiefilosofie niet langer thuis voelt. Al dan niet gedwongen moet u afscheid van elkaar nemen.

Met een outplacementtraject van Content Talent kunt u het ontslag voor uw werknemer acceptabel maken. Dat is ook in uw eigenbelang, want oud-werknemers kunnen als ambassadeur, klant of leverancier voor u van grote waarde blijven.

Met het outplacementtraject van Content Talent biedt u uw medewerker de gelegenheid om onder professionele begeleiding een nieuwe, passende werkkring te vinden. Een volledig outplacementtraject omvat drie modules, telkens op de persoonlijke situatie van uw medewerker afgestemd.

1. Persoonsanalyse met als doel een richtinggevend persoonsprofiel
In deze fase is zo nodig aandacht voor de verwerking van emoties en het (her)nemen van de regie over de situatie. Daarnaast: het in kaart brengen van talenten, drijfveren en overtuigingen en het, met betrekking tot nieuw werk, verwerven van inzicht in voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen.

2. Persoonlijke arbeidsmarkt met als doel een haalbaar beroepsprofiel
In deze fase wordt het verworven zelfinzicht naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief vertaald. Dit kan een nieuwe koers betekenen, maar ook de keus voor een bekend beroep in een nieuwe omgeving. Eventueel is zelfstandig ondernemerschap een optie die Content Talent helpt onderzoeken en realiseren.

3. Marktbewerking met als doel een passende werkkring
In deze fase staat het intensief bewerken van de arbeidsmarkt centraal: het creëren van een kansrijk netwerk, de opbouw van een sprekend CV, het opsporen van passende vacatures, een netwerk- en/of sollicitatietraining en advies over arbeidsvoorwaarden bij aanvaarding van een nieuwe functie.

 Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

 

Werkwijze
Een outplacementtraject start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin ruimte voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en vragen is. Is er een ‘klik’ dan volgt een intakegesprek en stellen we in overleg de inhoud en duur van de begeleiding vast.
Al naar gelang functie, anciënniteit, ervaring, opleiding en perspectieven ligt de nadruk op de persoonsgerichte module, op een nieuwe loopbaankoers, of op een nieuwe werkkring in het huidige beroep.
Ook kunnen onze producten Algemeen Onderzoek Loopbaan, Loopbaanonderzoek met TSI en het Intensief Koersonderzoek als mogelijk onderdeel in het outplacementtraject worden opgenomen.
In de offerte worden de tijdsduur en de fasering beschreven. Zodoende heeft u vooraf zicht op de verwachte inspanning en kosten.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.