Re-integratie

Uw werknemer is langdurig arbeidsongeschikt. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verlangt dat werkgever en werknemer zich inspannen, zodat het werk zo snel mogelijk hervat kan worden.

De terugkeer naar werk na een ziekteperiode kan een lastige weg zijn. De werkplek of de collega’s zijn niet meer hetzelfde of er zijn (tijdelijke) beperkingen van fysieke of psychische aard.
Terugkeer naar werk vraagt om begeleiding, die rekening houdt met de (on)mogelijkheden van de organisatie én met het herstel van uw medewerker. Dit vraagt om een onpartijdige begeleiding.

Content Talent kan u bij de re-integratie met een traject op maat ondersteunen. Gericht op het creëren van mogelijkheden in beperkende omstandigheden. Uiteraard altijd in nauw overleg met alle betrokken partijen.

De re-integratie kan gericht zijn op

  • Het hervatten van het werk in de oude functie of in een andere functie bij uw organisatie: re-integratie 1e spoor.
  • Oriëntatie op een nieuwe werkkring in een functie die beter geschikt is: re-integratie 2e spoor.

In een re-integratietraject zijn drie fasen te onderscheiden
1. Inzicht

Verwerking van emoties, onderzoek van de loopbaan en de levensloop, in kaart brengen van talenten en drijfveren, overtuigingen ten aanzien van werkhervatting.
Ook kunnen onze producten Algemeen Onderzoek Loopbaan, Loopbaanonderzoek met TSI en het Intensief Koersonderzoek als mogelijk onderdeel in het re-integratietraject worden opgenomen.

2. Keerpunt
Vertalen van het zelfinzicht naar een realistisch en haalbaar beroepsperspectief dat aansluit op de mogelijkheden, voorkeuren en (rest)capaciteiten. Afhankelijk van de mogelijkheden binnen de organisatie, richt het perspectief zich op re-integratie in het 1e spoor of het 2e spoor.

3. Uitzicht

  • Bij terugkeer naar de huidige functie of bij interne herplaatsing in een andere functie binnen uw organisatie, coachen wij uw medewerker op de belevingsaspecten van terugkeer en verandering. Zo nodig is er aandacht voor aanpassing van het takenpakket en/of de werkplek.
  • Bij re-integratie 2e spoor gaan we samen met uw medewerker op zoek naar passend werk buiten de organisatie. In deze fase behoort een proefplaatsing bij een nieuwe werkgever tot de mogelijkheden. Einddoel is een passende baan elders op de arbeidsmarkt.

Een re-integratietraject is altijd maatwerk afgestemd op de specifieke situatie. Klik hier voor de onderdelen die in een re-integratietraject opgenomen kunnen worden.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze
Een re-integratietraject start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ruimte voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en vragen is. Is er een ‘klik’ dan volgt een intakegesprek en stellen we in overleg vast of het traject gericht zal zijn op:

  • aanpassing van de huidige functie of werkplek
  • het zoeken naar andere functies binnen de organisatie
  • het zoeken naar mogelijkheden buiten de organisatie.

Uiteraard houden wij rekening met de belastbaarheid van uw medewerker en de re-integratie-inspanning tot dan toe. Vervolgens stellen wij een maatwerktrajectplan op. In een offerte worden de tijdsduur en de fasering beschreven. Zodoende heeft u vooraf zicht op de verwachte inspanning en kosten.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.