Persoonlijke coaching

Rollen en functies veranderen voortdurend. Er worden steeds hogere eisen aan ons persoonlijk functioneren gesteld. Werknemers die goed in hun vel zitten, ondernemend en betrokken zijn, dragen bij aan een gezond bedrijf.

Als werkgever wilt u toch ook dat

 • uw werknemers betrokken zijn bij uw organisatie en dat ook blijven?
 • uw werknemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag en resultaat?
 • uw werknemers helder en duidelijk met klanten en collega's communiceren?
 • uw werknemers effectief functioneren en zich goed voelen?
 • het ziekteverzuim of het personeelsverloop omlaag gaan?

De persoonlijke coaching van Content Talent ondersteunt werkgevers om het beste uit hun medewerkers te halen. De effectiviteit van uw medewerker én uw afdeling zal toenemen.

Situaties waarbij u persoonlijke coaching kunt inzetten zijn bijvoorbeeld

 • als medewerkers knelpunten in hun functioneren ervaren
 • als de organisatie knelpunten in het functioneren van de medewerker ervaart 
 • als u uw medewerker in zijn/haar nieuwe functie wilt ondersteunen, omdat de nieuwe functie een beroep op andere competenties doet 
 • als er een stagnatie in de ontwikkeling van uw medewerker dreigt
 • als bepaalde mogelijkheden van uw medewerker onbenut blijven
 • als u merkt dat de tot dan toe gegeven ondersteuning onvoldoende effect heeft
 • ter voorkoming van ziekteverzuim
 • bij re-integratie na ziekte.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze
We starten met een kennismakingsgesprek waarin ruimte voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en ontwikkelingsvragen is. Voorwaarde voor de coaching is dat uw medewerker gemotiveerd is om aan een oplossing te werken. Als het klikt volgt een intakegesprek waarin we de  vragen specifieker in kaart brengen en doelen voor de coaching afspreken. We stellen een routeplan met het aantal benodigde coachingsgesprekken op. De coaching is erop gericht dat uw medewerker inzicht in de situatie krijgt en aan oplossingen werkt.
Aansluitend gaan de coachingsgesprekken van start, waarin we doen wat voor het bereiken van de afgesproken doelen noodzakelijk is.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.

Na afloop van de coaching is eventueel aanvullende begeleiding mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaancoaching, jobmarketing, re-integratie of outplacement.