Loopbaanonderzoek met TSI

Een TSI gedrag- en/of drijfverenanalyse kan aanvullend op een loopbaancoachingstraject van uw medewerker meerwaarde bieden. TSI werkt als procesversneller bij het verkrijgen van zelfinzicht of bij het opsporen van oorzaken van problemen. TSI kan uw medewerker bij het nemen van beslissingen over de richting van de verdere loopbaan ondersteunen.

Enkele voorbeelden van situaties waarin de inzet van TSI zinvol kan zijn

  • Bij ingewikkelde loopbaanvragen, bijvoorbeeld als uw medewerker meerdere malen in een functie is vastgelopen en u opnieuw vastlopen wilt voorkomen.
  • Als uw medewerker het gevoel heeft dat tegenstrijdige interne krachten met tegenstrijdige boodschappen hem/haar verschillende kanten op trekken, waardoor het kiezen bemoeilijkt wordt.
  • Als u het ontwikkelingsproces van uw medewerker wilt versnellen: de analyses maken u en uw medewerker in een zeer korte tijd duidelijk waardoor hij/zij gemotiveerd wordt en waar zijn/haar kracht en valkuilen liggen.
  • Als het zelfvertrouwen van uw medewerker een boost nodig heeft.
  • Als uw medewerker nieuwe motivatie- en inspiratiebronnen binnen zichzelf wil opsporen of ongekende kanten van zichzelf wil ontdekken.
  • Als uw medewerker het gevoel heeft  in de huidige functie niet lekker te functioneren en tegen ziekmelding aanhangt. Ter voorkoming van de ziekmelding wilt u de oorzaken hiervan opsporen en zo mogelijk oplossen.
  • Als tussen uw medewerker en de overige medewerker(s) en/of leidinggevende(n) onderlinge conflicten of communicatieproblemen zijn.

De coach van Content Talent kan u inhoudelijk meer over de analyses vertellen en u voorbeeldrapportages laten zien. U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.
Bij TSI-producten kunt u meer lezen over de mogelijke soorten TSI-analyses en wat elke analysesoort precies meet. TSI is een objectief meetinstrument. Bij theoretische grondslag kunt u meer over de wetenschappelijke achtergrond van TSI lezen.

Een loopbaanonderzoek met TSI kan als losstaand product, maar ook aanvullend op een ander loopbaancoachingstraject of persoonlijke coaching gestart worden. Eén analyse is voor diverse doeleinden te gebruiken. Klik hier voor de gebruiksmogelijkheden van TSI.

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek brengen we de situatie en vragen in kaart en stellen we doelen vast. We bekijken tevens of een TSI-analyse in de specifieke situatie van toegevoegde waarde is. Een onderzoek met een volledige TSI gedrag- en drijfverenanalyse bestaat, naast het intakegesprek, uit drie gesprekken van 1,5 tot 2 uur. In geval van een enkele analyse zijn naast het intakegesprek twee aanvullende gesprekken nodig. In de tussenliggende periodes werkt uw medewerker aan huiswerkopdrachten. Afhankelijk van het soort onderzoek, vraagt dit, inclusief alle nabesprekingen, een doorlooptijd van ongeveer 3-5 weken.
De TSI-analyse kan ook van een algemeen onderzoek loopbaan of een intensief koersonderzoek deel uit maken.

Na afloop van het loopbaanonderzoek met TSI is aanvullende coaching mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke coaching, jobmarketing, re-integratie en outplacement.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.