Intensief Koersonderzoek

Oriëntatie op de koers in de loopbaan kan uitkomst bieden wanneer de productiviteit of het werkplezier van een medewerker onder druk staan.
Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als:

  • een goede medewerker niet langer tevreden is in zijn functie
  • de capaciteiten van een medewerker niet langer bij de veranderende functie-eisen aansluiten
  • een medewerker als gevolg van een reorganisatie of fusie boventallig dreigt te raken
  • er een verstoorde werkrelatie met een medewerker dreigt te ontstaan.

Met een Intensief Koersonderzoek investeert u in de mobiliteit van uw medewerker en voorkomt u dat de ontwikkeling stagneert en contraproductief wordt. Koersonderzoek is praktisch én inspirerend, doelgericht én verdiepend.  Uw werknemer reflecteert op de loopbaan tot dan toe en oriënteert zich op een mogelijk vervolg.

Deelnemers nemen verantwoordelijkheid voor hun loopbaan, durven keuzes te maken en overzien de consequenties ervan. Voor een overzicht van de onderwerpen die tijdens een koersonderzoek aan de orde kunnen komen, verwijzen wij naar het intensief koersonderzoek onder de knop ‘particulieren’.
In elk geval zal tijdens het koersonderzoek aan de orde komen, hoe de huidige functie zich tot de zelfanalyse verhoudt en wat een eventuele vervolgstap in de loopbaan kan zijn.
Aan het eind van het traject heeft uw medewerker duidelijk welk beroeps- en loopbaanperspectief het meest inspirerend en vitaal voor hem/haar is en een persoonlijk actieplan om die toekomst in de gewenste richting te sturen.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze

Een intensief koersonderzoek start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Is er een ‘klik’ dan plannen we een afspraak voor een intakegesprek, waarin we de situatie en vragen in kaart brengen. In het koersonderzoek staat zelfonderzoek centraal. De loopbaancoach is hierin procesbegeleider. Inclusief intakegesprek bestaat het intensief koersonderzoek 7 gesprekken van ongeveer 1,5 to 2 uur. De gesprekken vinden om de 2 à 3 weken plaats. In de tussenliggende periodes werkt uw medewerker aan huiswerkopdrachten.
Het onderzoek vraagt een doorlooptijd van 3 maanden en vooral tijd om de opdrachten te maken.

Het koersonderzoek kan eventueel uitgebreid worden met een TSI-Gedrag- en/of Drijverenanalyse. Na afloop van het koersonderzoek is aanvullende coaching mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van persoonlijke coaching, jobmarketing, re-integratie of outplacement.

U kunt direct contact met ons opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.