Coaching on-the-job

Bij coaching on-the-job komen we, om te observeren en/of te coachen, daadwerkelijk bij u op de bedrijfsvloer.
Het grote voordeel van deze vorm van coaching is dat in de praktijk van alledag het probleem en de oorzaak hiervan veel scherper zijn waar te nemen en duidelijk wordt: het oog ziet in een uur nu eenmaal veel meer dan woorden in een uur kunnen vertellen.

Met coaching on-the-job leggen we de vinger sneller en specifieker op de “zere plek”. U, uw medewerker en de coach hebben daarbij letterlijk dezelfde situatie voor ogen. De aanpak van het probleem kan daarmee ook specifieker op de werksituatie worden afgestemd. Coaching on the job is daarmee een tijdbesparend en zeer effectief instrument. Het is bij uitstek een middel voor maatwerk!

Vragen voor coaching on-the-job kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Hoe komt het dat het in de communicatie tussen de medewerker en de klant/collega/leiding-gevende telkens mis gaat?
  • Hoe kan mijn medewerker zijn/haar werk beter organiseren, zodat hij/zij het overzicht houdt?
  • Hoe kan mijn medewerker tijdens een vergadering meer van zichzelf laten horen?
  • Hoe kan mijn medewerker tijdens een presentatie de aandacht van de luisteraars beter vasthouden?
  • Hoe kan ik als leidinggevende meer gezag uitstralen?

De coach observeert uw medewerker of uw team tijdens de alledaagse bezigheden of bijvoorbeeld tijdens een teamvergadering. Soms spitsen de observaties zich op speciale situaties toe, zoals bijvoorbeeld een beoordelingsgesprek, een lastige klant of een presentatie. Wat we precies observeren verschilt per vraag en per situatie. We observeren daar waar dit nodig is. Uiteraard stemmen we dit van te voren met u af.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

Werkwijze

Coaching on-the-job start altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, waarin ruimte voor een eerste verkenning van verwachtingen, wensen en ontwikkelingsvragen is. Is er een ‘klik’ dan volgt een intakegesprek waarin we de situatie en vragen specifieker in kaart brengen. Ter verduidelijking van de situatie spreken we af op welke momenten en in welke situaties wij op het werk zullen observeren.
In het nagesprek met uw medewerker kan deze aangeven waar en wanneer hij in de geobserveerde situaties problemen ervaart. Ook worden in dit gesprek de coachingsdoelen verder uitgewerkt en het aantal benodigde coachingsgesprekken/werkbezoeken bepaald.

In de vervolggesprekken helpt de coach de medewerker bij het reflecteren op het eigen gedrag. We werken aan het verbeteren van de prestaties in de praktijk en optimaliseren de inzet van zijn/haar kwaliteiten. Eén op één gesprekken worden afgewisseld met observaties en oefeningen in de praktijk. Uw medewerker krijgt persoonsgerichte feedback en wordt op ongebruikte mogelijkheden attent gemaakt. Uw medewerker leert hoe hij/zij invloed op de situatie kan uitoefenen en krijgt passende handvatten of methodieken aangereikt. We doen dat wat nodig is om de vooraf bepaalde doelen te bereiken.

Dit produkt kan uitbreid worden met een TSI-Gedrag- en/of drijfverenanalyse. Deze analyse kan tijdens de intakefase en probleemanalyse verhelderend en ondersteunend werken. Daarnaast kan het de ontwikkeling van de kandidaat tijdens het traject positief ondersteunen/versnellen.

Na afloop van de coaching is aanvullende begeleiding mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van loopbaancoaching, jobmarketing, re-integratie of outplacement.