Fiscale aspecten loopbaanadvisering

Werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2011 kent de fiscus een nieuwe regeling, de WerkKostenRegeling (WKR).
Door deze regeling kunt u maximaal 1,4% van uw totale fiscale loon, de zogenaamde 'vrije ruimte,' aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers besteden. Daarnaast kunt u bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%.

Er bestaat een gerichte vrijstelling voor studie- en opleidingskosten. Daaronder vallen bijscholingen, cursussen, congressen, training en dergelijke, voor zover ze van belang voor het (toekomstig) werk van de medeweker zijn. Loopbaanadvisering voldoet ook aan die definitie.

Drie manieren van toepassen loopbaanadvisering in relatie tot de werkkostenregeling 

  • U wijst de loopbaanadvisering als gerichte vrijstelling aan, waarmee u over de kosten van de loopbaanadvisering geen loonbelasting verschuldigd bent.
  • U wijst de loopbaanadvisering niet als gerichte vrijstelling aan. De kosten van de loopbaanadvisering komen hiermee ten laste van de 1,4% vrije ruimte te vallen. Zodra u de 1,4% heeft verbruikt, betaalt u loonbelasting.
  • U kiest ervoor om de kosten van de loonbaanadvisering als loonbestanddeel bij de werknemer aan te wijzen. Uw medewerker krijgt een bijtelling op de salarisstrook, waarover loonheffingen afgedragen moeten worden.

Wet Inkomstenbelasting
Kosten gemaakt voor loopbaanadvisering zijn als scholingskosten/studiekosten voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Het doel van de opleiding van de medewerker moet op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden gericht zijn en nodig zijn voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De kosten hiervan moeten dus gericht zijn op het verwerven, behouden of verbeteren van de inkomenspositie. Loopbaanadvisering valt onder deze doelbepaling.
Onder scholingskosten vallen de kosten van het loopbaanadvies, maar ook lesgeld en kosten voor studieboeken en vakliteratuur. Reis- en verblijfkosten zijn daarentegen niet aftrekbaar.
Let op: er dient rekening te worden gehouden met een drempel van € 500. Alle kosten boven dit bedrag kunnen als scholingskosten worden opgevoerd. De eerste € 500 zijn dus niet aftrekbaar.

Mogelijke opties in dit kader

  • De werkgever betaalt de factuur en rekent de kosten excl. BTW als bedrijfskosten die hij ten behoeve van zijn personeel maakt. U betaalt de rekening en verrekent de BTW.
  • De werknemer betaalt de factuur en de werkgever geeft de werknemer daarvoor een vergoeding via de loonstrook of door betaling van de declaratie. De werkgever mag dit als een netto (dus onbelaste) vergoeding uitbetalen, als de werkgever er voor heeft gekozen om loopbaanadvies onder de gerichte vrijstelling te laten vallen.
  • De werknemer betaalt de factuur zelf en krijgt geen vergoeding van de werkgever. In dat geval kan de werknemer deze kosten onder studiekosten van de loonbelasting aftrekken (rekening houdend met een drempel van € 500).

Outplacement
Outplacement is het geheel aan diensten en adviezen voor de werknemer, om op zo kort mogelijke termijn een passende nieuwe werkkring te vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van een loopbaanscan.
De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden. Ook de verstrekking van outplacementfaciliteiten hoeft u niet tot het loon te rekenen.

Belangrijk
De informatie op deze pagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De belastingdienst kan op verzoek beoordelen in hoeverre een cursus of faciliteit onbelast vergoed of verstrekt kan worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst:
werkkostenregeling.