Aanvullende informatie over de Werkgerelateerde Drijfverenanalyse en de inhoud van de rapportage

De Werkgerelateerde Drijfveren Analyse meet zes basale drijfveren. Elke drijfveer voorziet in een bepaalde innerlijke behoefte van een mens:

Drijfveer

Heeft de behoefte om

Intellectueel

te weten

Praktisch

investeringen terug te verdienen

Esthetisch

balans te vinden

Sociaal

te helpen

Individualistisch

macht uit te oefenen

Traditionalistisch

orde te scheppen

Een WDA- rapportage bevat de volgende onderdelen:

 • Een rapportagedeel waarin ieder van de zes drijfveren en wat ze voor de persoon betekenen, uitgebreid aan bod komen. Er wordt volgens een vaste indeling gewerkt:
  • algemene kenmerken
  • waarde voor de organisatie
  • sleutels tot management en motivatie
  • training, ontwikkeling en leren
  • aandachtspunten persoonlijke ontwikkeling.
 • Een rapportagedeel over normen en vergelijkingen, waarin duidelijk staat aangegeven hoe de drijfveren zich tot de Nederlandse gemiddelden verhouden.
 • Een Drijfverengrafiek.
 • Een Drijfverenwiel.
 • Een actieplan om uw individuele kwaliteiten in kaart te brengen, maar ook om persoonlijke groei en ontwikkeling te stimuleren.
 • Een Teambuilding samenvatting, bedoeld om bepaalde informatie uit de rapportage met anderen te delen.