Productsoorten TSI en TRIMETRIX

Content Talent biedt in TSI en TriMetrix verschillende productvariaties aan. In een persoonlijk gesprek kunnen wij u aanvullende informatie geven. Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.

1. SI Werken In Stijl (WIS) - een functieprofiel op basis van gedrag
De WIS schept duidelijkheid over welk gedrag daadwerkelijk nodig is om een functie met succes en plezier te kunnen vervullen.
WIS biedt u de grafieken voor de functie en enkele hoofdstukken met toelichtende tekst op functieaspecten en tegenstrijdige eisen in de functie. Daarnaast biedt de WIS u een pagina met interviewvragen. Zij ondersteunen u bij het criteriagericht interviewen voor selectie doeleinden.


2. SI Waardevol Werken (WW) - een functieprofiel op basis van drijfveren
Doel van dit profiel is inzichtelijk te maken welke drijfveren in de functie beloond worden. Medewerkers presteren beter als zij de passies en waarden die zij als persoon koesteren, in hun professionele rol kwijt kunnen. Tevens beschrijft het profiel de cultuur van de organisatie. Medewerkers presteren over het algemeen beter als de passies die zij koesteren door de organisatie gewaardeerd worden. Ten slotte bevat de analyse een pagina me interviewvragen. Zij ondersteunen u bij het criteriagericht interviewen voor selectiedoeleinden.


3. FunctieScan - een functieprofiel op basis van gedrag en drijfveren
Om welke gedragskenmerken vraagt de specifieke functie?
Wat is het cultuur- en drijfverenkader van de functie? Rekeninghoudend met bedrijfsspecifieke elementen kan een functieprofiel worden opgesteld. De TSI-FunctieScan kan vervolgens vergeleken worden met de TSI-Persoonlijke Kwaliteiten Scan, ingevuld door het individu. Zo zijn mens en functie gemakkelijk met elkaar te vergelijken.


4. Het TriMetrix Functie Plus Profiel
Het TriMetrix Functie Plus Profiel brengt in kaart welke soft skill-matige talenten of competenties in een bepaalde functie/werkomgeving noodzakelijk of gewenst zijn. Het resultaat is een profiel waarin wordt geanalyseerd welke talenten, drijfveren en gedrag nodig zijn om deze functie met succes te kunnen vervullen, rekening houdend met de cultuur en bedrijfsspecifieke kenmerken van uw organisatie. Het TriMetrix Functie Plus Profiel kan vervolgens met het TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel van een individu worden vergeken. Zo zijn eventuele verschillen tussen gewenste en vertoonde persoonlijke kenmerken gemakkelijk boven tafel te krijgen.
In het rapport treft u tevens een tal aan voorbeeldvragen voor gedrag, drijfveren en talenten aan, die u bij een selectie-interview in sollicitatieprocedures kunnen ondersteunen. Zo objectiveert u het selectieproces en worden ontwikkelpunten geobjectiveerd.


5. Persoonlijke Kwaliteiten Scan - persoonlijk profiel op basis van gedrag en drijfveren
Sectie 1 - drijfveren (6 gebieden)
Deze sectie identificeert waardoor een persoon gemotiveerd wordt. Om succesvol te kunnen zijn en energie te kunnen putten uit werk, is het belangrijk dat een persoon zijn/haar drijfveren in zijn/haar professionele rol kwijt kan. Als innerlijke motivatoren worden bevredigd, zal de persoon voldoening uit zijn/haar werk halen.
Sectie 2 - gedrag (8 gebieden)
Deze sectie brengt een volgorde aan in de eigenschappen die het natuurlijke gedrag van een persoon het meest nauwkeurig omschrijven. Als een persoon in het werk de gedrag-skills kan laten zien die hem/haar het beste liggen, dan zal zowel de kans op succes, als de kans op persoonlijke en professionele voldoening toenemen.
Echt een quick scan, minder geschikt voor coaching of loopbaanbegeleiding, wel toepasbaar in plaatsingprocedures.
Er is uitbreiding naar een volledige Gedragsanalyse en Werkgerelateerde Drijfveren Analyse mogelijk.


6. Teamrapportages
In deze teamrapportages kunt u teams (maximaal 100 teamleden) in kaart brengen. De rapporten zijn gebaseerd op de individuele TSI-rapportages van de teamleden. U ziet in één oogopslag hoe een team, in procenten uitgedrukt, zich over de 4 DISC gedragsstijlen verdeelt en welke van de zes drijfveren van Spranger aan- of juist afwezig zijn. De rapporten bieden daarnaast bondige, informatieve teksten over de toegevoegde waarde van de verschillende stijlen en drijfveren, en praktische communicatietips.
Er zijn verschillende opties voor lay-out mogelijk. Daarnaast kunt u kiezen of u de namen van de betrokken personen voluit, alleen met achternaam, alleen met inititalen of helemaal niet wilt tonen. Bij het Drijfverenwiel kunt u kiezen of alle scores in het wiel komen of bijvoorbeeld alleen de twee hoogste en laagste stijlen.


7. TSI-gedragsanalyse - Reguliere versie
De Gedragsanalyse brengt binnen een half uur een uniek, betrouwbaar en objectief beeld van het voorkeursgedrag en het gemaskerd gedrag van een persoon in beeld. Welke individuele gedragskenmerken zijn specifiek van waarde voor de organisatie? Hoe kunt u optimaal met de betreffende persoon communiceren? Waar is aanvullende training nodig en wat moet u doen om hem/haar te motiveren? De TSI-Gedragsanalyse is naast de reguliere uitvoering ook beschikbaar in speciale uitvoeringen bestemd voor functionarissen die in
verkoopfuncties – versie sales of op sleutelposities – versie executive, opereren.
Klik hier voor een overzicht van de rapportageonderdelen van een TSI-gedragsanalyse.


8. TSI-gedragsanalyse – versie Executive
De TSI-Gedragsanalyse, versie Executive, biedt hen die op sleutelposities opereren binnen een half uur een eerlijk en objectief beeld van manier waarop zij zaken aanpakken. Daarnaast is de analyse een zeer nuttig hulpmiddel bij het ontwikkelen van de persoonlijke effectiviteit en het bereiken van de professionele doelstellingen.


9. TSI-gedragsanalyse – versie Sales
Deze analyse geeft inzicht in de individuele verkoopstijl van een verkoper. De TSI-Gedragsanalyse Sales, analyseert en beschrijft de manier waarop de verkoper het verkoopproces benadert, welke producten en klanten hem of haar goed liggen, hoe hij of zij zich presenteert, omgaat met bezwaren, afsluit en aan relatiebeheer doet. Kortom: de TSI-Gedragsanalyse Sales biedt binnen een half uur een betrouwbaar en objectief beeld van de unieke aanpak van een verkoper heeft en biedt daardoor zowel de verkoper als de verkoopmanager houvast bij het bereiken, consolideren en uitbouwen van verkoopsucces.


10. Werkgerelateerde Drijfveren Analyse
Met de drijfverenanalyse krijgt een persoon meer inzicht in de drijfveren die voor hem/haar belangrijk zijn, de unieke kwaliteiten die een persoon aan de organisatie of werkomgeving te bieden heeft, maar ook in wat voor soort werkomgeving de persoon het beste tot zijn/haar recht zal komen.
Inzicht in onze drijfveren helpen te begrijpen waarom iemand de dingen doet die hij/zij doet. Waar gedrag iets zegt over de manier waarop een persoon reageert en handelt, zeggen drijfveren iets over de reden dat degene reageert. Drijfveren vormen bij wijze van spreken de motor achter het gedrag en geven er tegelijkertijd richting aan. Drijfveren zeggen iets over wat een persoon in het leven belangrijk vindt en wanneer deze geneigd is in actie te komen. Klik hier voor meer uitgebreide informatie over deze analyse en de onderdelen waar een rapportage uit bestaat.


11. TSI-Combiprofiel Gedrag en Drijfveren
In dit profiel worden een losse TSI-Gedragsanalyse en een losse TSI-Drijfverenanalyse, in één rapportage samengebracht. In principe is er geen samenhang tussen gedrag en drijfveren. Gedrag en drijfveren kunnen elkaar wel versterken, verzachten of in evenwicht houden.


12. Het TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel
Het TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel brengt in kaart welke soft skill-matige talenten of competenties een mens naar zijn/haar werkomgeving meeneemt. Tegelijkertijd meet het de twee eerder genoemde aspecten: gedrag en drijfveren. Zo heeft u met TriMetrix een revolutionair driedimensionaal systeem in handen, waarmee u drie 'soft skill' elementen, die van essentieel belang zijn voor het succesvol functioneren van uw medewerker in zijn/haar functie:
1) Gedrag (het HOE)
2) Drijfveren (het WAAROM)
3) Talenten (het WAT)

Inclusief feedback vervangt TriMetrix voor een groot deel het klassieke assessment. Bovendien filtert TriMetrix de 'ruis’, vooringenomenheid of perceptie van de assessor uit het beoordelingsproces. TriMetrix is een geschikt instrument bij o.a. Werving en Selectie, bij Persoonlijke OntwikkelPlannen, bij Loopbaancoaching en als Managementtool voor managers bij het managen van hun teams. Klik hier voor meer uitgebreide informatie over deze analyse en de onderdelen waar een rapportage uit bestaat.


Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.