TSI – Management Development Institute

 

 • Waarom functioneert de ene medewerker beter in een bepaalde functie dan de andere, terwijl ze toch qua opleiding, ervaring, kennis en kunde op de goede plek zitten?
 • Waarom is de ene medewerker minder vaak ziek dan de andere?
 • Hoe selecteert u de juiste persoon voor een vacature?
 • Waar is mijn medewerker eigenlijk toe in staat?
 • Wie is het meest geschikt voor de functie nu er veranderingen op komst zijn?
 • Hoe haalt u het beste in uw mensen naar boven?
 • Waarom is de ene adviseur veel effectiever in zijn advisering dan de andere?
 • Waarom verloopt de samenwerking tussen bepaalde medewerkers zo stroef, terwijl anderen daar geen enkele moeite mee hebben?


Het verschil tussen goed en slecht functioneren, tussen plezier in het werk en demotivatie, tussen goede en of slechte samenwerking, valt vanuit de specifieke gedragskenmerken, drijfveren en talenten van de medewerker te verklaren.

Met de TSI- en de TriMetrixanalyses biedt Content Talent een aantal tools, waarmee u het gedrag, de drijfveren en de talenten van uw (toekomstige) medewerkers en zijn/haar (toekomstige) functie objectief en met een minimum aan kosten in kaart kunt brengen.

Het unieke van de analyses is dat naast de functie en de individuele (potentiële) medewerker, ook de match tussen mens en functie op deze twee soft-skillmatige elementen ’gebenchmarkt’ kunnen worden. Met deze drietrapsbenadering kunnen organisaties (toekomstige) medewerkers daar plaatsen waar ze het best tot hun recht komen en vanuit hun intrinsieke motivatie tot optimale prestaties in staat zijn.

Managers hebben met de analyse een tool in handen waarmee zij hun menselijk kapitaal kunnen aansturen  en ontwikkelen. Zij krijgen daarnaast zicht op de interventies die noodzakelijk zijn, om dit team naar een hogere productiviteit en een optimale samenwerking te brengen.

Daarnaast wordt het individuele gedrag-, drijfveren- en talentenprofiel door medewerkers doorgaans zeer positief ontvangen. Met zijn/haar persoonlijke profiel krijgt uw medewerker inzicht in hoe hij/zij meer plezier en succes in het werk en de loopbaan kan realiseren en hoe hij/zij zijn persoonlijke effectiviteit kan vergroten. Daarnaast krijgen de verschillende teamleden zicht op elkaars kwaliteiten en op bijvoorbeeld de oorzaak van eventuele onderlinge communicatieproblemen. Met dit bewustzijn is een basis gecreëerd, van waaruit verdere ontwikkeling van het team in gang gezet kan worden en teamleden gemotiveerd zullen raken om teamprestaties te verbeteren.

Bij productsoorten TSI kunt u meer over de diverse soorten TSI-analyses lezen en wat elke analysesoort precies meet. TSI is een objectief en gevalideerd meetinstrument. Bij theoretische grondslag kunt u meer over de wetenschappelijke achtergrond van TSI lezen.

Waarom een TSI-profiel?

 • Omdat managers en medewerkers in 30 minuten meer leren over hoe met elkaar te communiceren dan in één jaar samenwerken.
 • Omdat nu meetbaar is hoe medewerkers optimaal te managen en te motiveren zijn.
 • Omdat u nu weet met welke managementstijl en –sleutels, u de maximale prestaties uit uw medewerkers haalt.
 • Omdat managers tijdens functioneringsgesprekken nu duidelijk kunnen laten zien welk gedrag, kwaliteiten en talenten sterk zijn en op welke aspecten ontwikkeling gewenst is.
 • Omdat het vereiste gedrag, talenten voor en de beloonde drijfveren in de functie, tegen het voorkeursgedrag, de talenten en de innerlijke motivatoren van de medewerker afgezet kunnen worden.
  Door deze meetbaarheid selecteert u de juiste medewerkers voor functies en voorkomt u, dat u later bijvoorbeeld een gedragstraining nodig heeft, om het functioneren van de medewerker te verbeteren.


Eén TSI-profiel is daarna voor meerdere doeleinden te gebruiken

 • Bij het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan voor de medewerker.
 • Om de juiste medewerker voor een vacante functie te selecteren.
 • Bij conflictsituaties of communicatieve vragen tussen medewerkers onderling of tussen leidinggevenden en medewerkers.
 • In teambuildingsituaties of als u de samenwerking tussen teamleden wilt bevorderen.
 • Als begeleidings- of actiemodel bij beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 • Voorafgaand of tijdens een reorganisatie om kandidaten aan het functieprofiel te toetsen.
 • Als HRM-hulpmiddel bij in-, door- en uitstroomtrajecten.
 • Bij het maken van loopbaankeuzes.
 • Bij het voorkomen van ziekteverzuim.
 • Bij opleiding & training.
 • Bij coaching.
 • Bij managementdevelopmenttrajecten.
 • Bij de samenstelling project- en verkoopteams.
 • Als sturingsinstrument voor managers.


Het instrument is zowel op individueel niveau als in teams toepasbaar.
Het systeem is geschikt voor zowel 'grootverbruikers' als organisaties die slechts af en toe van de instrumenten gebruik willen maken.

Heeft u vragen of interesse? U kunt direct contact met ons opnemen.