Fiscale aspecten loopbaanadvisering

Werkkostenregeling
Sinds 1 januari 2011 kent de fiscus een nieuwe regeling voor werkgevers, de WerkKostenRegeling (WKR).
Door deze regeling kunnen werkgevers maximaal 1,4% van het totale fiscale loon, de zogenaamde 'vrije ruimte', aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun werknemers besteden. Daarnaast kunnen zij bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen.

Er bestaat een gerichte vrijstelling voor studie- en opleidingskosten. Daaronder vallen bijscholingen, cursussen, congressen, training en dergelijke, voor zover ze van belang voor het (toekomstig) werk van de medeweker zijn. Loopbaanadvisering voldoet ook aan die definitie.
In relatie tot de werkkostenregeling zijn er drie manieren te benoemen hoe om te gaan met loopbaanadvisering.

Drie manieren van toepassen voor loopbaanadvisering in relatie tot de werkkostenregeling 

  • De werkgever wijst de loopbaanadvisering als gerichte vrijstelling aan, waardoor de werkgever over de kosten van de loopbaanadvisering geen loonbelasting verschuldigd is.
  • De werkgever wijst de loopbaanadvisering niet als gerichte vrijstelling aan. De kosten van de loopbaanadvisering komen hiermee ten laste van de 1,4% vrije ruimte te vallen. Zodra de werkgever de 1,4% vrije ruimte heeft verbruikt, betaalt de werkgever loonbelasting.
  • De werkgever kiest ervoor om de kosten van de loonbaanadvisering als loonbestanddeel bij de werknemer aan te wijzen. U krijgt een bijtelling op de salarisstrook, waarover loonheffingen afgedragen moeten worden.

Wet Inkomstenbelasting
Kosten gemaakt voor loopbaanadvisering zijn als scholingskosten/studiekosten voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Het doel van de opleiding moet verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden gericht zijn, die een medewerker nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. De kosten hiervan moeten dus gericht zijn op het verwerven, behouden of verbeteren van de inkomenspositie. Loopbaanadvisering valt onder deze doelbepaling.
Onder scholingskosten vallen de kosten van het loopbaanadvies, maar ook lesgeld en kosten voor studieboeken en vakliteratuur. Reis- en verblijfkosten zijn daarentegen niet aftrekbaar.
Let op: er moet met een drempel van € 250,= rekening worden gehouden. Alle kosten boven dit bedrag kunnen als scholingskosten worden opgevoerd. De eerste € 250,= zijn dus niet aftrekbaar.

Mogelijke opties in dit kader

  • De werkgever betaalt de factuur en rekent de kosten excl. BTW als bedrijfskosten, die hij ten behoeve van het personeel maakt. De werkgever betaalt de rekening en verrekent de BTW.
  • U betaalt de factuur en de werkgever geeft u daarvoor een vergoeding via de loonstrook of via een betaling van de declaratie. Wanneer de werkgever ervoor heeft gekozen om loopbaanadvies onder de gerichte vrijstelling te laten vallen, mag hij dit als een netto (dus onbelaste) vergoeding uitbetalen.
  • U betaalt de factuur zelf en krijgt geen vergoeding van uw werkgever. In dat geval kunt u de kosten onder studiekosten van de loonbelasting aftrekken (rekening houdend met een drempel van € 250,=).
     

Vergoedingen bij Outplacement
Outplacement is het geheel aan diensten en adviezen voor de werknemer, om op zo kort mogelijke termijn een passende nieuwe werkkring te vinden. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van een loopbaanscan.
De kosten van outplacement kunnen door werkgevers onbelast vergoed worden. Ook de verstrekking van outplacementfaciliteiten hoeft de werkgever niet tot het loon te rekenen.

Belangrijk
De informatie op deze pagina is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Echter, u kunt hieraan geen rechten ontlenen. De belastingdienst kan op verzoek beoordelen in hoeverre een cursus of faciliteit onbelast vergoed of verstrekt kan worden of aftrekbaar is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de belastingdienst:
werkkostenregeling en naar de studiekosten 2013.